ស្អាតដូចទេពអប្សរ! ផ្ទុះការសរសើរ ព្រះនាងតូច ជេនណា គ្រង ៥ ឈុតនេះ សមសួន ថ្លៃថ្នូរឥតទាស់ សមកុលនារីខ្មែរបុរាណ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រះនាងតូច នរោត្តម ជេនណា កន្លងមកតែងរំលេចព្រះកាយប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈយ៉ាងសមសួន ធ្វើឱ្យទស្សនិកជនជាច្រើននាំគ្នាកោតសរសើរពីទេពកោសល្យរបស់ព្រះនាងជារឿយៗ ហើយពីនេះ ព្រះនាងតូចមានព្រះភក្ត្រស្រស់សោភា ស្អាតផូរផង់ គួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ដល់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗនេះ ព្រះនាងតូច ជេនណា បានបង្ហាញព្រះកាយគ្រងដោយសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីខ្មែរជាច្រើនឈុត បង្ហោះចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកជាថ្មី រំលេចពីភាពសមសួន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សុភាពថ្លៃថ្នូរ ចរិយារម្យទម ស័ក្ដិសមឥតខ្ចោះជានារីខ្មែរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ កំពុងផ្ទុះការកោតសរសើរពីសំណាក់មហាជន នាំគ្នាបញ្ចេញយោបល់ក្នុងន័យកោតស្ញប់ស្ញែងពីភាពស្រស់ស្អាតរបស់ព្រះនាងតូចបន្តបន្ទាប់គ្នា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខាងក្រោមនេះជារូបភាពច្រើនសន្លឹករបស់ព្រះនាងតូច នរោត្តម ជេនណា គ្រងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរយ៉ាងសមសួនបំផុត ៖ Sorce: Popular magazine

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment