ភ្ញាក់ផ្អើល! យ៉េយ៉េ ប្រកាសឆ្លងកូវីដ មិញៗនេះ រំជើបរំជួលដល់អ្នកសិល្បៈជាថ្មី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កញ្ញា យ៉េយ៉េ ត្រូវបានមហាជនស្គាល់ច្បាស់ជាតារាសម្តែងភេទទី ៣ ដ៏មានទេពកោសល្យម្នាក់ មានឈ្មោះបោះសំឡេងខ្លាំងក្នុងចង្កោមអ្នកសិល្បៈ ក៏ដូចជាពិភពសិល្បៈខ្មែរដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រាល់ការសម្តែងរបស់តារាភេទទី ៣ រូបនេះតែងទទួលបានគាំទ្រជានិច្ច ។ អ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ នៅមុននេះបន្តិច ពោលគឺយប់ថ្ងៃទី ២០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ តារាសម្តែងភេទទី ៣ យ៉េយ៉េ បានប្រកាសថា ខ្លួនបានឆ្លងកូវីដ-១៩ បង្កការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចង្កោមអ្នកសិល្បៈ និង អ្នកគាំទ្រជាច្រើនរបស់កញ្ញា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក កញ្ញា យ៉េយ៉េ បានរៀបរាប់ដូច្នេះថា “ការពារណាស់ ខ្លាចណាស់ជួបណាស់ ពេលនេះលទ្ធផលចេញហើយនាងខ្ញុំ យ៉េយ៉េ មានវិជ្ជមានកូវី-១៩” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីផុសសារបែបនេះហើយ គេកត់សម្គាល់ឃើញមានអ្នកគាំទ្រ និង មិត្តក្នុងចង្កោមសិល្បៈយ៉ាងច្រើន ផ្តល់កម្លាំងចិត្តកុំនាងតក់ស្លុត ជាមួយនឹងការជូនពរឆាប់បានជាសះស្បើយត្រឡប់មកផ្ទះវិញផងដែរ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment