វ័យ ២៧ ឆ្នាំទៅហើយ ដួង វីរៈសិទ្ធ បែរជានិយាយបែបនេះ ចំពោះរឿងស្នេហា

ដួង វីរៈសិទ្ធ ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ ដោយក្រៅពីមានទឹកដមសំឡេងពីរោះ លោកក៏ចេះនិពន្ធបទចម្រៀងថែមទៀតផង ។ អ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ស្ថិតក្នុងវ័យ ២៧ ឆ្នាំ តារាចម្រៀងរូបសង្ហាម្នាក់នេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បាននិយាយទាក់ទងរឿងស្នេហា ធ្វើឱ្យនារីៗដែលលួច Crush លោកហាក់នៅមានសង្ឃឹមនៅឡើយ ។ដួង វីរៈសិទ្ធ កាន់តែមានទីផ្សារទូលាយ ក្រោយពីលោកបានចូលនៅក្នុងផលិតកម្មថ្មីសន្លាងរាម ហើយថ្មីៗនេះលោកក៏បានចេញបទចម្រៀងជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះបទចម្រៀងរបស់លោក ដួង វីរៈសិទ្ធ ដែលមានចំណងជើងថា «សន្យា» ទទួលបានការចូលទស្សនាជាច្រើនពីសំណាក់មហាជនក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ។ នៅតែមានការសរសើរពីទឹកដមសំឡេងរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនត្រឹមជាតារាចម្រៀង ដួង វីរៈសិទ្ធ ក៏មានតួនាទីជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរាម ដែលយ៉ាងហោចណាស់លោកនិពន្ធ ២ បទក្នុងមួយខែ ។ជាមួយនឹងសមត្ថភាពរួមផ្សំរូបសង្ហា ជាពិសេសអត្តចរិតរម្យទមថែមទៀតនោះ បានធ្វើឱ្យនារីមួយចំនួនបាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លួច Crush ដួង វីរៈសិទ្ធ ផងដែរ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាតារាចម្រៀងវ័យ ២៧ ឆ្នាំ រូបនេះបែរជានិយាយថាលោកមិនទាន់ចង់គិតគូរចំពោះរឿងស្នេហានោះទេ ព្រោះលោកចង់បន្សល់ស្នាដៃឱ្យបានច្រើនក្នុងសិល្បៈ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ណាមួយពេលនេះបេះដូងរបស់លោកនៅជាមួយតន្រ្តីទៅហើយ ។ ដោយឡែកសម្រាប់រឿងស្នេហាទុកទៅតាមនិស្ស័យចុះ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment