លេងខុសរបៀប! យករូបគេផឹកស៊ីចាស់មកផុស ធ្វើបាបឱ្យប៉ូលិសទៅតាមចាប់ម្ចាស់រូបដល់ផ្ទះ

នាពេលថ្មីៗនេះ មហាជននាំគ្នាបាននាំគ្នារិះគន់ និង សម្ដែងនូវការមិនពេញចិត្ត ចំពោះគណនីហ្វេសប៊ុកមួយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលបានបង្ហោះរូបភាពផឹកស៊ីកំឡុងពេលប្រទេសជាតិមានវិធានការការពារ ថែមទាំងលេបខាយពាក្យសម្ដីឱ្យប៉ូលិសមកចាប់ទៀតផង ។ជុំវិញករណីនេះ តាមរយៈផេកប្រជាជនខេត្តព្រះសីហនុបានឱ្យដឹង បន្ទាប់ពីដឹងរឿងនេះសមត្ថកិច្ចបានចេញបេសកកម្មចុះចាប់ដល់ផ្ទះភ្លាមៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទើបដឹងថាស្ត្រីទាំង ២ នាក់នៅក្នុងរូបភាព គឺជាជនរងគ្រោះ ដោយសារមានជនអគតិយករូបភាព និង រូបចាស់របស់ពួកគាត់ មកបង្ហោះក្នុងចេតនាអាក្រក់ធ្វើបាបអ្នកទាំងពីរ ។ជាក់ស្ដែង បច្ចុប្បន្ននេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ច

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានកំណត់មុខសញ្ញាជនសង្ស័យរួចរាល់ហើយ បើដឹងខ្លួនចេញមុខសារភាពកំហុសភ្លាម អាចនឹងទទួលទោសស្រាល ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment