ថ្ងៃដំបូង រ៉េត សារីតា ចាកចេញទៅប្រកួត រឿន ណាត ពោលពាក្យមួយឃ្លា អានហើយរំភើបជួស

ដំណើរនៃការឆ្ពោះទៅកាន់ឆាកប្រកួតអន្តរជាតិរបស់កញ្ញា រ៉េត សារីតា បានមកហើយ ដោយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ Miss Universe Cambodia 2020 រូបនេះ បានចាកចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

។ ក្នុងការចាកចេញទៅការប្រកួតនេះ មហាជនអ្នកគាំទ្រ និង មិត្តភក្តិជាច្រើនក៏បានចូលរួមជូនពរឱ្យ រ៉េត សារីតា ទទួលបានជោគជ័យផងដែរ ។បើក្រឡេកទៅមើល Miss Universe Cambodia 2018

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កញ្ញា រឿន ណាត ក៏មិនភ្លេចឡើយពីការជូនពរដល់ រ៉េត សារីតា ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ Miss Universe 2020 នាថ្ងៃទី ១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ខាងមុខ ដោយកញ្ញា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿន ណាត បានបង្ហោះពាក្យជូនពរយ៉ាងមានន័យ ធ្វើឱ្យអ្នកគាំទ្ររំភើបចិត្តជួសកញ្ញា រ៉េត សារីតា យ៉ាងខ្លាំង ។Miss Universe Cambodia 2018 កញ្ញា រឿន ណាត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានបង្ហោះសារជូនពរជាភាសាអង់គ្លេសទៅដល់ Miss Universe Cambodia 2020 កញ្ញា រ៉េត សារីតា ថា «Good luck queen ! We love you, Sarita Reth» ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment