ស្លុតចិត្ត! ស្ងាត់ៗ ម្តាយ ឌួង ហ្សូរីដា ទម្លាយអាការៈជំងឺ និងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ប្រឹងបន្តដើម្បីកូន

ប្រទេសថៃ ៖ ស្លុតចិត្តតិចអី ទើបតែឃើញ អ្នកម៉ាក់ ពិធីការិនី ឌួង ហ្សូរីដា ទៅសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែង របស់ប្រទេសថៃ ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យគ្រលៀន និងតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីដើមខែមេសា កន្លងទៅថ្មីៗនេះសោះ តែស្រាប់ ពេលនេះ មានសភាពប្រែប្រួលខ្លាំង ធ្វើឲ្យអ្នករួមអាជីព និងមហាជន រំជួលចិត្តជាខ្លាំង។ដូចដែរដឹងស្រាប់ហើយថា ថ្មីៗនេះ ជាថ្ងៃបុណ្យអ្នកម្តាយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះ ពិធីការិនីរូបនេះ បានទម្លាយរូបភាព អ្នកម្តាយខ្លួន សម្រាកនៅគ្រែមន្ទីរពេទ្យ ដោយមានប្អូនស្រីនៅកំដរម្នាក់ តែអ្វីដែលរំជួលចិត្តនោះគឺ អ្នកម៉ាក់គ្មានសក់ដូចមុនតទៅទៀតឡើយ។ដោយសារតែ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កូនស្រីបានបញ្ចេញស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនរួចនោះ អ្នកម៉ាក់ក៏ បានទទួលការសួរសុខទុក្ខ ជាហូរហែ ពីសំណាក់បងប្អូនមហាជន ជាច្រើន ដូច្នេះដើម្បីឲ្យអស់ មន្ទិល អ្នកម៉ាក់បាន ទម្លាយប្រាប់ពី អាការនិង ស្ថានភាពជំងឺរបស់ខ្លួនឥលូវនេះ តាមបណ្តាញសង្គម ដោយប្រាប់ឲ្យដឹងថា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment