សាក់តែមុខ ខ្លាចមិនស្គាល់ឈ្មោះ! អេង ឫទ្ធី សាក់ថែមឈ្មោះភរិយា ពេញៗភ្នែកតែម្តង

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ដូចដែរដឹងស្រាប់ហើយថា បច្ចុប្បន្ននេះ ស្វាមីតារាស្រីល្បីៗឈ្មោះ មិនតិចទេ ដែលបង្ហាញស្នាមសាក់របស់ខ្លួន ដែលសាក់ទាំំងនោះ មិនមែនស្នាមសាក់រូបផ្តេសផ្តាសឡើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពោលគឺ ឈ្មោះ និងរូបមុខ ភរិយា ពេញៗប្លង់តែម្តង។ជាមួយ ប្រសិនបើយើង ងាកទៅមើលពិធីករល្បីឈ្មោះ លោក អេង ឫទ្ធី ស្វាមី ពិធីការិនី ស៊ឹម សូលិកា វិញ ក៏មិនខុសគ្នា ពីគូស្វាមីតារាល្បីជំនាន់ក្រោយៗនេះ ប៉ុន្មានដែរ ដោយថ្មីៗនេះ រូបលោក បានដោះអាវ ថតបង្ហោះតាមបណ្តាញសង្គម ខណៈសម្រាកបន្ទាប់ពី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បំពេញភារិកច្ចរួច ស្រាប់តែសង្កេតឃើញថា ពិធីកររូបនេះ មានស្នាមសាក់ថ្មី។គួរបញ្ជាក់ថា ស្នាមសាក់ថ្មីនេះ គឺដាក់ឈ្មោះប្រពន្ធសណព្វចិត្ត ពេញៗភ្នែកតែម្តង <សូលិកា>

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើទោះបីជា មានសា្នមសាក់មុខប្រពន្ធ ធំលើដើមទ្រូងឆ្វេង យ៉ាងណាក្តី រូបលោក នៅតែបន្ថែមឈ្មោះប្រពន្ធ បន្ថែមទៀត នេះបង្ហាញឃើញថា ពិធីកររូបនេះ ពិតជា ស្រលាញ់ភរិយា ខ្លាំងនឹកស្មានមិនដល់ឡើយ ស្រលាញ់សាក់ តែស្នាមសាក់ទាំំងអស់សុទ្ធតែមានរូប និងឈ្មោះប្រពន្ធ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment