ចេះតែឮសម្លេងចម្លែកនៅក្បែរផ្ទះ!! ចេះតែឆ្ងល់ ដល់ពេលគាស់មើល ឡើងគួរអោយអាណិត (មានវីដេអូ)

បរទេស៖ មានការចែករំលែកវីដេអូមួយ ដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៏ នូវការគាស់បំពង់លូតូចមួយ ដែលមានសម្លេងចេញមកពីខាងក្នុង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុនឈានដល់គាស់លូតូចនោះ ថ្ងៃមួយអ្នកផ្ទះនេាះបានដើរទៅផ្នែកខាងក្រោយផ្ទះ ក៏បានលឺសម្លេងចម្លែកមួយ ចេញមកពីខាងក្នុង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដំបូងអ្នកផ្ទះដូចជារាងភ័យបន្ទិច ប៉ុន្តែក្រោយមកក៏សម្រេចចិត្តគាស់មើលក៏បានប្រទះឃើញរឿងស្មានមិនដល់មួយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយបានប្រទះឃើញកូនពពែតូចមួក្បាល ដ៏គួរអោយស្រលាញ់មួយបានជាប់នៅក្នុងលូដែកនេាះ។

ក្រោយពីបានយកឧបករណផ្សេងៗមកគាស់ជួយសត្វនេះបានសម្រេចម្ចាស់ផ្ទះមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តជាខ្លាំង៕

សូមមើលវីដេអូខាងក្រោម៖

Related posts

Leave a Comment