ក្តៅៗនៅពេលនេះតារាចម្រៀងលោក អុីណូដែលជាម្ចាស់ឃ្លាំងឡានដ៏ល្បីឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេកម្ពុជានោះស្រាប់តែមាន ជ ម្លោះ យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងម្ចាស់លុយដល់ថ្នាក់ម្ចាស់លុយដៀលពេញៗមាត់ដល់ថ្នាក់ហៅលោកអុីណូសុទ្ធតែអាអុីណូអាបោកប្រាស់(មានវីដេអូ)

អ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហេីយថាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រចាំនៅក្នុងផលិតកម្ម Sunday គឺលោកអុីណូដែលតែងតែលួងអារម្មណ៏របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការសម្តែងរបស់លោកលាយឡំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយនឹងសម្លេងរបស់លោកនោះគឺពិតជាមានការទទួលការគាំទ្រច្រេីនខ្លាំងមែនទែនមិនថែមតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏ជាម្ចាស់ខ្លាំងរថយន្តមួយផងដែរដែលបានមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយេីង។ស្ថិតនៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងពេលនេះបងប្អូនក៏បានដឹងស្រាប់ហេីយថាលោកអុីណូក៏មិនសូវបានធ្វេីការសម្តែងនឹងចេញមុខញឹកញាប់ដូចលេីកមុនដែរដោយសារតែសម័យកាលកូវីដ១៩ទេីបធ្វេីអោយអវត្តមាននៅការសម្តែងនានា។ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្លែងនៅមុននេះបន្តិចបានអោយដឹងថាលោកអុីណូដែលជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីនឹងជាម្ចាស់ឃ្លាំងឡានរថយន្តដ៏លំដាប់ៗជាច្រេីនបានមានបញ្ហាទំនាស់ជាមួយនឹងដៃគូភាគីដែលបានធ្វេីការបណ្តាក់ទន់នៅក្នុងការអោយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ចីលុយចំនួន១០០០ដុល្លាដេីម្បីសហការគ្នានៅក្នុងការបង្កេីតនៅក្នុងការរកសុីមុខជំនួញលក់ឡាននេះ។ក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែមានជម្លោះដាក់គ្នានឹងគ្នារហូតតឹងសរសៃក៏ខ្លាំងមែនទែនដែលមហាជនជាច្រេីនមានការភ្ញាក់ផ្អេីលមិនស្ទេិរនោះទេនៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុនរបស់យេីង។សូមមេត្តាបងប្អូនទាំងអស់ទស្សនានៅវីដេអូខបកស្រាយខាងក្រោមរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នា៖

Related posts

Leave a Comment