អ្នកនាងសុគន្ធនីសាបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហេីយដែលពេលនេះមេីលទៅពិតជាល្អស្រស់បស់ជាងមុនឆ្ងាយណាស់ទាំងអារម្មណ៏នឹងទឹកមុខខុសគ្នាមុនពេលទៅដាច់តែម្តង(មានរូបភាព)

មហាជនបានដឹងស្រាប់ហេីយបន្ទាប់ពីទទួលបានការព្យាបាលពីលោកគ្រូពេទ្យជាសះស្បេីយរួចរាល់ហេីយអ្នកនាង សុគន្ធនីសាបានធ្វេីការចាក់ចេញពីប្រទេសមួយរយះនៅក្នុងការទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចនៅស្រុកគេ។មួយរយះនៅក្នុងការទៅដល់ស្រុកគេនោះអ្នកនាងសុគន្ធនីសាបានធ្វេីការសម្រាកព្យាបាលនៅផ្លូវអារម្មណ៏របស់ខ្លួននឹងបានធ្វេីការបង្ហោះសារដេីម្បីបញ្ជាក់នៅក្តីនឹករលឹកមកដល់ក្រុមគ្រួសារនឹងអ្នកគាំទ្ររបស់អ្នកនាងផ្ទាល់ដែល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែងតែធ្វេីការសាកសួរនៅសុខទុក្ខនឹងការវិលត្រឡប់របស់អ្នកនាង។បានអោយដឹងថាក្នុងរយះពេលជាច្រេីនថ្ងៃដែលបានធ្វេីការចំណាយពេលនៅក្នុងស្រុកគេមេីលទៅអ្នកនាងសុគន្ធនីសាបានធូរស្បេីយច្រេីនខ្លាំង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មែនទែននឹងមេីលទៅលេីទឹកមុខក៏ល្អប្រសេីរជាងមុនដែរ។ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានអោយដឹងថាអ្នកនាងបានបង្ហោះសារនៅក្នុងការប្រាប់ពីដំណឹងនៅក្នុងការវិលត្រឡប់របស់អ្នកនាងវិញសម្រាប់មកកាន់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដំណឹងនេះបានធ្វេីអោយមហាជនជាច្រេីនសឹងតែមិនជឿថាមានការវិលត្រលប់មកលឿនដូច្នេះសោះ។ចំណែកម្សិលម៉ិញនេះ នាថ្ងៃទី ០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ សុគន្ធ និសា បានបង្ហោះរូបភាពស្អាតៗជាច្រើនសន្លឹក កាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិក រួចពោលពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“មួយប៉ប្រិចភ្នែកសោះអ្វីៗ ក្លាយជាអតីតកាលបាត់ទៅហេីយ​ គ្រប់យ៉ាងដូចសុបិន​ មួយជិវិតរបស់មនុស្សយេីងគឺសុបិនរហូត​ (​ចេះតែសរសេរលេងៗទេចា​)”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីជ្រាប​ កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀត សូមទស្សនារូបភាពស្អាតៗខាងក្រោមនេះ ទំាងអស់គ្នា ៖

Related posts

Leave a Comment