ពិតជាសំណាងល្អខ្លាំងណាស់សូមចូលរួមត្រេកអរទៅដល់លោកជំទាវ ទាង អេង ទៀ សីហា ភរិយា របស់អភិបាលខេត្តសៀមរាបដែលបានសម្រាលបុត្របានសម្រេចនឹងមានសុខភាពល្អខ្លាំងមែនទែន

កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ យោងតាមរយៈគណនីហ្វេសប៊ុករបស់ លោកជំទាវ «ទាង អេង ទៀ សីហា» បានប្រាប់ឲ្យដឹងថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“ទៀ កល្យាណី កូនស្រីម្តាយ ទ្រាំចាំ ប៉ាៗ អត់បាន ក៏អនុញ្ញាតចេញមកឃើញពិភពលោកមុនថ្ងៃកំណត់ ជាថ្ងៃសិរីមង្គល ថ្ងៃទី 6 ខែ6 ឆ្នាំ 2021 ។ ពាក្យថាឆ្លងទន្លេ ពិតជាគួរអោយព្រួយបារម្ភណាស់ សម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់រូប កំពុងពរពោះជិតឆ្លងទន្លេ ចំណែកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ភ័យអរ ព្រួយបារម្ភដូចគ្នា ពេលវេលាដែលខ្ញុំទន្ទឹងរងចាំ 9ខែ 10ថ្ងៃ ក៏មកដល់ នៅក្នុងបន្ទប់. វះកា.ត់ម្នាក់ឯង មានអារម្មណ៍ថាភ័យណាស់ ពេលគ្មានប្តីនៅក្បែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីសម្រាលហើយ មិនពិបាកទេ មិននឿយហត់ទេ ព្រោះតែបានការមើលថែ យកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រួសារ មិត្តភក្តិ បងប្អូន ជាពិសេសនោះគឺ លោកប្តីខ្ញុំ គាត់ជាថ្នាំប៉ូវកម្លាំង ជាថ្នាំព្យាបាលទាំងផ្លូវកាយ ទាំងផ្លូវចិត្ត ក្នុងអំឡុងពេលដែលខ្ញុំពរពោះ ទោះបីជាគាត់មិនសូវមានពេលវេលាច្រើនមកបំពេញការមើលថែរូបនាងខ្ញុំអោយគ្រប់គ្រាន់ ប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាយល់ច្បាស់ ពីស្ថានភាពក្នុងអំឡុងពេលដ៏លំបាក នឹងស្មុគស្មាញមួយនេះ ព្រោះតែកាលៈទេសៈមួយនេះហើយ ទើបគាត់មិនអាចមកអោយទាន់ពេល កូនស្រី ចាប់កំណើតមក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដឹងថាគាត់ក៏ភ័យអរ ព្រួយបារម្ភ ពីរនាក់ម្តាយ កូនខ្ញុំ តែមិនថ្វីទេ ប្តី បំពេញកាតព្វកិច្ចការងារសំខាន់ក្នុងខេត្តយើងមុនចុះ ម្តាយកូន ខ្ញុំ នៅរងចាំ ប៉ាៗ នៅពេទ្យ ។ សូមបន់ស្រន់អោយ ខេត្ត សៀមរាប កុំអោយមានការឆ្លងរាបាតច្រើនជាងនេះអី សូមឲ្យវត្ថុសក្តិសិទ្ធក្នុងលោកជួយតាមថែរក្សាប្រទេសកម្ពុជា យើងផង”៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់នោះសូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ

Related posts

Leave a Comment