បេនីយ៉ាំង ទម្លាយរឿងដែលមិននឹកស្មានថាកាលពី ៤ ឆ្នាំមុនដែលប្ដីនាងក្បត់ចិត្តបានយ៉ាងម៉េចព្រោះ

ភ្នំពេញ ៖ ជាការពិតណាស់ដែលឃើញញឹកញាប់ណាស់ មួយរយៈចុងក្រោយនេះ រឿងស្រលាញ់គ្នាណាស់ ដល់ពេលរៀបការហើយ បែរជាប្តីលួចមានស្រីក្រៅ ក្បត់ចិត្តប្រពន្ធទៅវិញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យូរៗទៅ ចង់ខ្លាចពាក្យថា មនុស្សប្រុស ដោយសារតែ ឃើញរឿងក្បត់ចិត្តប្រពន្ធនេះ កើតញយដងពេក ដោយប្រពន្ធរៀបរាប់ភាពឈឺចាប់ បន្ទាប់ដឹងរឿងភិតក្បត់ លើបណ្តាញសង្គម។ជាក់ស្ដែងផងដែរនោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់តារាស្រីរូបស្រស់ សាច់សខ្ចីដូចបណ្តូលចេក បេនីយ៉ាំងក៏មិនខុសគ្នាដែរ ក៏ធ្លាប់មានប្រវត្តិ ត្រូវស្វាមីក្បត់ចិត្តរួចដែលហើយ។ ប៉ុន្តែ អ្វីដែលធ្វើឲ្យរូបនាង ហួសចិត្តខ្លាំងនោះគឺ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រីក្រៅនឹង អាសូរតែស្អាតជាងខ្លួនទៅ ហើយថាបច្ចុប្បន្នទៅ សម្រស់បែបចាស់ទុំ មិនដូចកាលនៅស្ទាវ តែមានឯណា កាលនៅស្ទាវ ៤ឆ្នាំមុន ក៏នៅតែត្រូវស្វាមីក្បត់ចិត្តទៅវិញ។គួរបញ្ជាក់ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយឃើញ រូបចាស់ៗកាលពី៤ឆ្នាំមុនស្រាប់តែ បេនីយ៉ាំង ទម្លាយអារម្មណ៍ដូច្នេះថា ៖រូបថតចាស់ៗលោតមកឃើញរូបខ្លួនកាលនុងក៏ឆ្ងល់ប្តីខ្លួនឯង ហេតុអីនៅមានអារម្មណ៍ក្បត់យើង?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះសុីនុំអោយលុយក៏ដោយខ្ញុំវាឆ្ងល់!?ទាល់តែមានអ្នកស្អាតជាងទើបនិងអញ្ចឹង..បើថាស្រីៗនោះស្អាតជាងខ្ញុំដូចជាអត់មានទេ ឆ្ងល់ៗៗៗ #មនុស្សប្រុស៕ប្រភព៖khmerload

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment