មិនធម្មតាទេ! អេង ឫទ្ធី បង្ហោះសារចាក់ដោតមួយឃ្លានេះ ចង់ក្អួតឈាម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះ អ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គម បានពួតដៃគ្នាវាយប្រហារជះកំហឹងដោយប្រើពាក្យជេរប្រមាថមើលងាយលោក អេង ឫទ្ធី ចំពោះការអះអាងរបស់លោកពីមុនមកថា នៅកម្ពុជា ពុំមានជនជាតិវៀតណាមនោះទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្របពេលដែលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ដាក់ចេញចំណាត់ការ ដល់រាល់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅផ្ទះអណ្តែតទឹក និង សំណង់មិនរៀបរយ ត្រូវធ្វើការរុះរើចេញពីផ្ទៃទន្លេក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីថែរក្សា បរិស្ថាន សោភ័ណភាពទីក្រុង ជាពិសេសនោះ គឺអនាម័យទឹកទន្លេ ដែលត្រូវបានប្រជាជន យកមកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះ ភាគច្រើននៃពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើផ្ទៃទឹកទន្លេទាំងនោះ សុទ្ធសឹងតែជាជនជាតិវៀតណាម នេះហើយដែលនាំឱ្យ​អ្នកប្រើប្រាស់សង្គម កើតការខឹងសម្បារនាំគ្នាជេរលោក អេង ឫទ្ធី ចំពោះការអះអាងរបស់លោកកន្លងមក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានោះដែរ គេសង្កេតឃើញ លោក អេង ឫទ្ធី បានធ្វើផុសជាបន្ត ហាក់ដូចជាការឆ្លើយទៅនឹងអ្នករិះគន់ និង អ្នកស្អប់លោកមួយចំនួនផងដែរ។ ដោយឡែក​ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ លោក អេង ឫទ្ធី បានបង្ហោះសារចាក់ដោតមួយអមជាមួយរូបភាពរបស់លោក ដែលមានអត្ថន័យដូច្នេះថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment