លោក ញ៉ែម សុគន្ធ ជីវិតគ្រួសារ កាន់តែមានសុភមង្គល ក្រោយកូនមួយជាចំណងដៃ

ភ្នំពេញ៖ ជីវិតក្រៅសិល្បៈ តារាសម្តែងនិងពិធីករ ញ៉ែម សុគន្ធ ដែលរៀបការប្រពន្ធនឹងទើ​បទទួលបានចំណងដៃកូនទើបឃើញពន្លឺថ្ងៃប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ។ ក៏ត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានម​ហា​ជនសរសើរជីវិតគូស្នេហា៍តារារូបនេះ កាន់តែមានភាពផ្អែមល្ហែម និងសុភមង្គល កា​ន់តែខ្លាំងឡើង ព្រមជាមួយបង្អួតមុខកូនទើបកើតថា មុខដូចឪពុក។ កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុន

ភ្នំពេញ៖ ជីវិតក្រៅសិល្បៈ តារាសម្តែងនិងពិធីករ ញ៉ែម សុគន្ធ ដែលរៀបការប្រពន្ធនឹងទើ​បទទួលបានចំណងដៃកូនទើបឃើញពន្លឺថ្ងៃប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ។ ក៏ត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានម​ហា​ជនសរសើរជីវិតគូស្នេហា៍តារារូបនេះ កាន់តែមានភាពផ្អែមល្ហែម និងសុភមង្គល កា​ន់តែខ្លាំងឡើង ព្រមជាមួយបង្អួតមុខកូនទើបកើតថា មុខដូចឪពុក។ កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុន

Related posts

Leave a Comment