លាក់ធ្វើអ្វីក្ដីសុខយើងតើ! តារាខ្មែរប៉ុន្មានរូបនេះ បង្ហាញមុខគូស្នេហ៍ភេទដូចគ្នា មិនបិទបាំងឡើយ

ភ្នំពេញ៖ មិនថានៅប្រទេសមួយណានោះទេ សុទ្ធសឹងតែមានអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា ម្យ៉ាងអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគេ បច្ចុប្បន្ន ត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនគាំទ្រ និងលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេគ្រប់គ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនឹងមានអ្នកគាំទ្រអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា ក្នុងនោះក៏មានអ្នករើសអើង និងមិនពេញចិត្តដល់ក្រុមអ្នកមានស្នេហាដែលមានភេទតែមួយ ដូចជាបុរសស្រលាញ់បុរស និងមនុស្សស្រី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រលាញ់មនុស្សដូចគ្នានោះ។យ៉ាងណាមិញ បើក្រឡេកមកមើលតារាខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ន គេក៏ឃើញមានសិល្បករ សិល្បការិនីល្បីៗ បានបើកបង្ហាញមុខមាត់គូស្នេហ៍ភេទដូចគ្នាជាសាធារណៈ មិនបិទបាំងពីទំនាក់ទំនងស្នេហាឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្យ៉ាងវិញទៀត អាចនិយាយបានថាតារាខ្មែរប៉ុន្មានដួងដែលស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា មានភាពក្លាហានក្នុងការបញ្ចេញឲ្យអ្នកគាំទ្របានឃើញ មិនខ្លាចប៉ះពាល់កេរ្ដិ៍ឈ្មោះក្នុងវិស័យសិល្បៈឡើយ។លើសពីនេះទៀត
ក្រោយបង្ហាញមុខដៃគូ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លើបណ្ដាញសង្គមរួច គេឃើញតារាទាំងនេះ ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ ហើយមានមហាជន និងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនសរសើរ និងជូនពរដល់គូស្នេហ៍គូស្នេហ៍ទាំងនោះ ស្រលាញ់គ្នាឲ្យបានយូរទៀតផង។ ក្នុងនោះដែរ តារាខ្មែរដែលបានបើកបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍ភេទដូចគ្នានោះមានដូចជា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment