កូនតែម្នាក់ផង មិនឲ្យធំដំទើបចម្លែក! ស៊ឹម សូលិកា បើកបង្ហាញគ្រោងផ្ទះ កូនស្រី សង់ជិតរួចរាល់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ បងប្អូនប្រាកដជាស្គាល់ច្បាស់ហើយ គូស្វាមីភរិយា ជាពិធិករ និងពីធីការិនី រាត្រីពណ៌ស្វាយ ដែលធ្លាប់បាន ទទួលការគាំទ្រយ៉ាងកុះករពី បងប្អូនមហាជនខ្មែរ ជាពិសេស អ៊ំៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកពូអ្នកមីង និយមស្តាប់បទចម្រៀង តារាខ្មែរជើងចាស់ ពីមុនៗមក។ជាងនេះទៅទៀត ក្រោយពេល រៀបការអ្នកទាំំងពីរ ហាក់មិនទាន់ទទួលដំណឹងល្អ ណាមួយនៅឡើយ តែផ្ទុយទៅវិញ អ្នកទាំងពីរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាន់តែមានសុភមង្គលជាខ្លាំង ក្នុងការរស់នៅជាមួយ កូនស្រីរបស់ តារាស្រី ស៊ឹម សូលិកា ក្លាយជាគ្រួសារសែនកក់ក្តៅ ធ្វើឲ្យ មហាជនស្ងប់ស្ងែងគ្រួសារមួយនេះជាខ្លាំង។ជាមួយគ្នានេះ ថ្មីៗនេះ អ្នកនាង ស៊ឹម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូលិកា បានបើកបង្ហាញគ្រោងផ្ទះ សង់ជិតរួចរាល់ ដោយបង្ហើបប្រាប់ ជាផ្ទះរបស់កូនស្រី ធំដុំគ្រាន់បើ ប្រសិនបើគិតថា ជាផ្ទះរបស់កូនស្រីរស់នៅតែម្នាក់ឯងនោះ ទំហំបែបនេះ ប្រាកដជាធំណាស់ទៅហើយ លើសពីនេះទៅទៀត កូនស្រីក៏នៅវ័យក្មេងទៀត ខណៈនោះ រូបនាង ក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យបានដឹងថា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment