ជួយគាំទ្រផង !! បន្ទាប់ពីបទដំបូង​មានអ្នកទស្សនាជាង១M ពេលនេះ​ សាត ស្រីប៉ុច ត្រៀមបញ្ចេញបទចម្រៀងថ្មីមួយទៀតក្នុងពេល….

ប្អូនស្រី សាត ស្រីប៉ុច ដែលពិការភាពដៃទាំងសងខាងពីកំណើត ប៉ុន្តែប្អូនបានតស៊ូរស់នៅ និងអាចធ្វើអ្វីបានសឹងគ្រប់យ៉ាងដោយខ្លួនឯង។នាងអាចធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដូចមនុស្សធម្មតា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយប្រើជឿងទាំងគូរបស់នាងជំនួស។ ​ប្អូនស្រីមានកើតនៅបាត់ដំបង តែធំធាត់ឡើងនៅភូមិធំ ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ។យ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះគឺជាក់ស្តែងនាងមានចេញចំរៀងមួយបទយ៉ាងពិរោះរណ្តុំទាំងទឹកដមសម្លេងវិញគឺមិនចាញ់តារាអាជីពឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បទដំបូងរបស់គឺបទ: ម្តាយអូនមិនពេញចិត្តបង គឺផ្ទុះគាំទ្រទឹកដមសម្លេងរបស់នាងណាស់រហូតមានអ្នកទស្សនាជាង១លានដងទៀតផង។ ឥឡូវនេះ សាត ស្រីប៉ុច ត្រៀមបញ្ចេញបទចម្រៀងថ្មីមួយទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ។​ សូមពុកម៉ែបងប្អូនរង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នា ដើម្បីអោយកាន់តែច្បាស់សូមចុចចូលមើលវីដេអូរខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment