ក្រោយឃើញរថយន្តមួយគ្រឿងដែរ​ ដាក់ភ្លេីងLEDនៅពីក្រោយ​ លោក​ តាំង គីមឡេង បានបង្ហោះសារប្រើសុទ្ធតែសំដីធ្ងន់ៗថា……

នៅលេីបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកលេងបណ្តាញសង្គហ្វេសប៊ុកម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា តាំងគីមឡេងបានបង្ហោះនៅការមិនពេញចិត្តទោលេីរថយន្តមួយគ្រឿងដែរបានធ្វេីការដាក់ ភ្លេី ង​ ហ្វាឬក៏LED នៅពីក្រោយដែរធ្វេីអោយអ្នកដែរធ្វេីដំណេីរពីក្រោយពិបាកនៅក្នុងការមេីលផ្លូវខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែពន្លឺភ្លេីងវាមានចំណាំងផ្លាតខ្លាំងពេក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការបេីកបរលេីដងវិថីគឺជាការ ប្រេីប្រាស់ការយល់ការចេះអធ្យាស្រ័យគ្នានឹងការអត់អោនអោយគ្នានៅក្នុងប្រការណាមួយដែលយេីងគួរតែយល់ពីអ្នកបេីកបរនៅលេីដងវិថីដូចគ្នាដេីម្បីអោយយេីងមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នា នឹងគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែរយេីងមេីលមិនឃេីញនៅលេីដងវិថី។បេីក្រឡេកមកមេីលម្ចាស់ឡានខាងលេីដែលបានដាក់ភ្លេីងឡានខុសបច្ចេកទេសដែលពាក់ស្លាកលេខ(សូមមិនបញ្ចេញ)ត្រូវបានមហាជនជាច្រេីនចូលខមិននឹងមានការមិនពេញចិត្តនៅទង្វេីរបែបនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលមិនមានការយោគយល់ទៅដល់អ្នកបេីកបរដូចគ្នាគិតតែពីខ្លួនឯងដែរធ្វេីអោយអ្នកដែលរួម ដំណេីរលេីដងផ្លូវមានការពិបាកជាខ្លាំងដេីម្បីដឹងពីស្ថានភាពនៅផ្លូវខាងមុខ។ទង្វេីរបែបនេះហេីយដែលតែងតែធ្វេីអោយអ្នលបេីកបរជាច្រេីនតែងតែមានគ្រោះថ្នាក់នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលបងម្ចាស់រថយន្តខាងលេីត្រូវតែធ្វេីការកែប្រែផងដែរដេីម្បីសុវត្ថិភាពលេីដងវិថីទាំងអស់គ្នា។

Related posts

Leave a Comment