សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ បង្ហោះសារប្លែកៗដូចជាអ្នកមានវិបត្តិស្នេហ៍

បន្ទាប់ពីលោកឪពុកទទួលមរណភាពកាលពីកំឡុងពេលចូលឆ្នាំកន្លងមក តារាចម្រៀង សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ ហាក់បីដូចជាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ខ្លាំងក្នុងវិស័យសិល្បៈ និងការងារផ្សេងៗទៀត ។

នៅក្នុងនោះដែរ សូម្បីតែការបង្ហាញសកម្មភាពនៅលើបណ្តាញសង្គម ក៏មិនសូវជាញឹកញាប់ដូចមុនទៀតនោះទេ ដោយពេលមុនៗលោកតែងតែបង្ហោះរូបភាព ឬក៏សារខ្លីៗនៅលើគណនី fb ឬក៏ Instagram តែចម្លែកមួយរយៈក្រោយនេះ លោកមិនសូវដូចមុន នៅពេលដែលបង្ហាញម្តងៗសារនោះហាក់ដូចជាចម្លែកៗ បង្ហាញពីមនុស្សកំពុងមានវិបត្តិស្នេហា ។

នៅក្នុងនោះដែរ សូម្បីតែការបង្ហាញសកម្មភាពនៅលើបណ្តាញសង្គម ក៏មិនសូវជាញឹកញាប់ដូចមុនទៀតនោះទេ

ដោយពេលមុនៗលោកតែងតែបង្ហោះរូបភាព ឬក៏សារខ្លីៗនៅលើគណនី fb ឬក៏ Instagram តែចម្លែកមួយរយៈក្រោយនេះ លោកមិនសូវដូចមុន នៅពេលដែលបង្ហាញម្តងៗសារនោះហាក់ដូចជាចម្លែកៗ បង្ហាញពីមនុស្សកំពុងមានវិបត្តិស្នេហា ។

Related posts

Leave a Comment