កូនប្រុសលោកកែមឡីនិងភរិយាឃើញថាកូនគាត់ធំៗសង្ហាៗណាស់មិនចាញ់លោកទេ…!

រូបភាពមួយចំនួន ពីកូនប្រុសលោកកែមឡី និងភរិយា ឃើញថាកូនគាត់ធំៗ សង្ហាៗណាស់មិនចាញ់លោកទេ…! រូបភាពមួយចំនួនដែលបានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ដោយភរិយាលោកកែមឡី អ្នកនា ប៊ូ រចនា ។

រូបភាពមួយចំនួន ពីកូនប្រុសលោកកែមឡី និងភរិយា ឃើញថាកូនគាត់ធំៗ សង្ហាៗណាស់មិនចាញ់លោកទេ…! រូបភាពមួយចំនួនដែលបានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ដោយភរិយាលោកកែមឡី អ្នកនា ប៊ូ រចនា ។

ឃើញថាកូនៗរបស់លោកកាន់តែធំៗហើយម្នាក់ៗមើលទៅកាន់តែស្រស់សង្ហាខ្លាំង ផងដែរ ។ ដោយក្តីនឹកស្រលាញ់ពីអ្នកធ្លាប់គាំទ្រលោកកែមឡី បានធ្វើការចូលខំមិនសរសើរថា ពួកគេធំឡើងសង្ហាមិនចាញ់ពុកគេទេ ។

Related posts

Leave a Comment