ទាយចុះបើទាយត្រូវ! ម្នាក់ៗ វ័យសុទ្ធជាង៣០ឆ្នាំ តែសម្រស់មិនចាញ់ក្រមុំ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ជារឿងធម្មតាទៅហើយ ដែលសម្រស់មនុស្សម្នាក់ៗ វិវឌ្ឍន៍ទៅតាមអាយុផ្ទាល់ខ្លួន អាយុកាន់តែច្រើន​ សម្រស់ក៏កាន់តែរាងធ្លាក់ចុះបន្តិចម្តងៗ។ជាពិសេសគឺ មនុស្សស្រីតែម្តង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលឈានជើងចូលវ័យ ៣០ផ្លាយហើយនោះ សម្រស់គឺមើលនឹងភ្នែកក៏ដឹងថា ធ្លាក់ចុះបណ្តើរៗ ជាងនេះទៅទៀត នារីៗដែល ធ្លាប់មានបុត្រហើយ​ រូបរាង និងសម្រស់ក៏មាន ភាពប្រែប្រួល។ជាមួយគ្នានេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រសិនបើក្រឡេកទៅមើល សម្រស់តារាស្រីខ្មែរល្បីឈ្មោះប៉ុន្មានដួងនេះវិញ ជឿជាក់ថា មានបងប្អូនមហាជនតិចនាក់ណាស់ ដែលអាចសម្គាល់ដឹងថា ចូលវ័យ៣០ជាង ដោយគ្រាន់តែ មើលសម្រស់ខាងក្រៅ។ជាងនេះទៅទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះ មានតារាស្រីមួយចំនួន វ័យកើនដល់៣០ក្រាស់ ហើយទាំងធ្លាប់បានពពោះរួច តែនិយាយពីសម្រស់គឺវ៉ាដាច់ នារីក្រមុំតែម្តង មិនត្រឹមតែមាន ស្បែកភ្លឺរលោង គ្មានស្នាមជ្រាវជ្រួញទេ តារាស្រីទាំំងប៉ុន្មានដួងនេះ ថែមទាំងមាន រាងរូវមិនសមជាម្តាយគេឡើយ ស្វែលតូចច្រឡឹង៕

Related posts

Leave a Comment