ពិតជាស្អាតណាស់! ស្ទាយ៍ម៉ូដសក់រួញទឹករលក ដែលតារាស្រី ៤ដួង និយមលេង …

ហ្វេសប៊ុក៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តារាសម្តែង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តារាចម្រៀង ស្រីស្រស់ស្អាត៤ដួង មានដូចជា កញ្ញា សុីន យូប៊ីន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្នកនាង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពេជ្រ សូលីកា កញ្ញា ណាក់ ស្រីណា និងកញ្ញា រ៉េត ស៊ូហ្សាណា ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តារាទាំង៤រូបនេះគឺជាតារាស្រីកម្ពុជា ដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងហ្វេនៗជាច្រើន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយសមត្ថភាពរបស់ពួកគេរាងៗខ្លួន ។

បើនិយាយពីរូបសម្រស់វិញគឺសុទ្ធតែស្រស់ស្អាត ទោះតុតែខ្លួនឫក៏ធ្វើខ្លួនសាម្មញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉ុន្តែអ្វីជាពិសេសនោះ ការលេងស្តាយ៍ម៉ូដសក់ប្លែកៗគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តារាចម្រៀង​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​និងតារាសម្ដែងទាំងនេះនិយមស្តាយ៍ម៉ូដសក់រួញទឹករលក​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មើលទៅស្រស់ស្អាតខ្លាំង ​​​​​​​​​​​​​​ថែមទាំងស៊ីជាមួយទម្រង់មុខរបស់ពួកគេ

ព្រមទាំងបានបន្ថែមសម្រស់ថែមមួយកម្រិតទៀត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដល់តារាស្រីរូបស្រស់ទាំងបួន ដែលមើលទៅស្រស់ស្អាតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងមានភាព ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំង ។ ខាងក្រោមនេះជារូបភាព ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្តាយ៍ម៉ូដសក់រួញទឹករលកស្អាតៗពីតារាស្រីរូមស្រស់ទាំង៤ ដួង៖

១ កញ្ញា រ៉េតស៊ូហ្សាណា

២ កញ្ញា ណាក់ ស្រីណា

៣ អ្នកនាង ពេជ្រ សូលីកា

៤ កញ្ញា ស៊ីន យូប៊ីន

Related posts

Leave a Comment