លោកឧកញ៉ា សម្បត្តិ បានបង្ហោះសារអរគុណកូវីដ​ចំនួន ១០ចំណុច ខណៈមហាជនជាច្រើនកំពុងភ័យព្រួយ

ភ្នំពេញ ៖ ប្រិយមិត្តជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៏ និង ភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយ សំណេរមួយរបស់ឧកញ៉ាម្នាក់ កំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍​យ៉ាងច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក បន្ទាប់ពីខ្លឹមសារនៃសំណេរនោះ បានកោត​សរសើរដែលកើតមានមេរោគកូវីដ ដែលពិភពពលោក​កំពុងព្រួយបារម្ភ។

មហាជនជាច្រើនក៏បានចូលខំមិនបញ្ចេញយោបល់ ដោយមានទាំងន័យវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន ប្រឆាំងនឹងការលើកឡើងនោះផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាក់ស្តែង សំណេរនោះបានបង្ហោះលើទំព័រហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Oknha Sambath ឧកញ៉ា សម្បត្តិ ដោយសរសេររៀបរាប់ ពីគុណសម្បត្តិរបស់មេរោគកូវីដ។

លោកបានភ្ជាប់សំណេរទាំងនោះជាមួយរូបថតលោក រថយន្តទំនើប និងយន្តហោះឯកជនខ្នាតតូចមួយថា៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​១. ខ្ញុំអរគុណ COVID-19ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានពេលវេលាអានសៀវភៅជាច្រើន និងទទួលបាន​ចំណេះដឹង​ពីសៀវភៅ​យ៉ាងមហាអស្ចារ្យ។

២. ខ្ញុំអរគុណ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានឱកាសបានពង្រឹង សមត្ថភាពខ្លួនឯង កាន់តែខ្លាំងជាងមុនដែលពី​មុនខ្ញុំរវល់ស្ទើរតែគ្មានពេលវេលាអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៣. ខ្ញុំអរគុណ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែមានសមត្ថភាពជ្រើសមនុស្សល្អៗច្បាស់ជាងមុន ក្នុងការដើរ​ទៅរកភាពជោគជ័យរួមគ្នាលើមាគ៌ាជំនួញគ្រួសារកក់ក្តៅ។

៤. ខ្ញុំអរគុណ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានដឹងថា ខ្ញុំស្រលាញ់មុខជំនួញគ្រួសារ​កក់ក្តៅខ្ញុំខ្លាំងប៉ុណ្ណា ក្រោយពីខ្ញុំសំរាក​ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពជាង២ខែមកនេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៥. ខ្ញុំអរគុណ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់ពីតម្លៃលុយដែលខ្ញុំមានកាន់តែច្បាស់ ខ្ញុំមិនទាន់មានលុយ ច្រើនដេកសុីរយៈពេលយូរបាននោះទេ អីចឹងខ្ញុំត្រូវតែប្រឹងប្រែងរកលុយឲ្យបានច្រើន ដើម្បីពេលចូល​និវត្តន៍មិនបារម្មណ៍​ពីការរកលុយទៀត។

៦. ខ្ញុំអរគុណ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់ពីការអនាម័យ​មានតម្លៃប៉ុណ្ណាមានសុវត្ថិភាពប៉ុនណា នៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៧. ខ្ញុំអរគុណ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់ពីតម្លៃជីវិតរបស់ខ្ញុំមានតម្លៃប៉ុនណា ខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យជីវិតខ្ញុំបាត់​តម្លៃនោះទេ ទោះជាជីវិតខ្ញុំធ្លាក់ដល់កំរិតណាក៏ដោយ ឲ្យតែមានជីវិតខ្ញុំពិតជា​កសាងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង​ឡើងមកវិញបាន។

៨. ខ្ញុំអរគុណ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានដឹងថា ខ្ញុំមានរឿងជាច្រើនដែលខ្ញុំមិនទាន់​អាចសំរេចបាន ខ្ញុំនឹងមិនខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាបន្តទៀតនោះទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៩. ខ្ញុំអរគុណ COVID-19 ដែលធ្វើខ្ញុំមានឱកាសជួបជុំក្រុមគ្រួសារកាន់តែច្រើនជាមុន។

១០. ជាចុងក្រោយ ខ្ញុំអរគុណខ្លួនឯងដែលក្លាយជាសេដ្ឋីទាំងវ័យក្មេង ខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ជីវិតពេលនេះឲ្យកាន់តែមានន័យ នឹងកសាងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យក្តីស្រមៃក្លាយជាការពិត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ៉ាងណាមិញ គួរបញ្ជាក់ថា លោកឧកញ៉ា អ៊ុច សម្បត្តិ ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសំអាងមួយឈ្មោះថា គ្រួសារកក់ក្តៅ។ មុននឹង​ក្លាយជាឧកញ៉ា ដែលទើបទទួលបាន​ជោគជ័យលើអាជីវកម្ម លោកធ្លាប់បរាជ័យផ្ទួនៗគ្នាមិនតិចដងនោះទេ៕credit ៖ Oknha Sambath ឧកញ៉ា សម្បត្តិ

Related posts

Leave a Comment