សង្ឃស្ទាវ១អង្គ តែងខ្លួនដូចតារាចម្រៀងរេប ទុកសក់វែង ចិញ្ចើមក្រាស់ ប្រើរបស់ប្រេនៗ បង្អួតអ្នកលេងហ្វេសប៊ុក

អ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក បាននាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចជានាំគ្នារិះគន់ ចំពោះទង្វើព្រះសង្ឃមួយអង្គ ព្រះនាមក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុក KN PH TK ប្រើរបស់របរប្រេនៗ ចូលចិត្តថតរូបបង្អួតគេតាមហ្វេសប៊ុក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចិញ្ចើមក្រាស់ សក់វែងខ្មៅក្រឹប មើលមួយភ្លែតច្រឡំតារាចម្រៀងរេប តួយ៉ាងប្រហែលព្រះអង្គស្រលាញ់វិស័យចំរៀងហើយទើប គេសង្កេតឃើញនៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុក តេជគណអង្គនេះតែងតែស៊ែរ នូវបទចម្រៀងវណ្ណដា ដែលជាតារារេបដ៏ល្បីនាសម័យបច្ចុប្បន្ន។

Related posts

Leave a Comment