ព្រះសង្ឃធ្វើខុសមួយអង្គពីរអង្គ នាំគ្នាស៊ែរផង បង្ហោះផង 🤔ចុះបើព្រះសង្ឃធ្វើគំរូល្អបែបនេះ ហ៊ានស៊ែរ ដែរទេ!?🙏

Matthana Mao នេះជាការចេះជួយគ្នាដ៏ល្អមួយ។ ក្រៅពីការជួយច្រូតស្រូវជាមួយប្រជាជន ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញមានព្រះសង្ឃនិងប្រជាជនជួយចែករំលែកទុក្ខលំបាកគ្នាទៅវិញទៅមកដែរ។ នេះជារដូវច្រូតកាត់ហើយមួយឆ្នាំមានតែម្តងឬ២ដងប៉ុណ្ណោះ

Matthana Mao នេះជាការចេះជួយគ្នាដ៏ល្អមួយ។ ក្រៅពីការជួយច្រូតស្រូវជាមួយប្រជាជន ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញមានព្រះសង្ឃនិងប្រជាជនជួយចែករំលែកទុក្ខលំបាកគ្នាទៅវិញទៅមកដែរ។ នេះជារដូវច្រូតកាត់ហើយមួយឆ្នាំមានតែម្តងឬ២ដងប៉ុណ្ណោះ

ប្រជាជនខ្លះគាត់គ្មានលទ្ធភាពជួលគេអោយច្រូតអោយនោះទេ ទើបព្រះសង្ឃចុះជួយបែបនេះ មិនមែនជាការមិនសមរម្យអ្វីឡើយ ព្រោះមិនមែនមានន័យថាព្រះសង្ឃខ្វះពេលមកសិក្សាធម៌វិន័យឯណា ពេលវេលាសិក្សាមានច្រើនណាស់

ជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាកជាគម្រូដ៏ល្អមួយក្នុងសង្គម! បើទោះបីនៅតាមតំបន់ខ្វះខាតខ្លះ ក៏ប្រជាជនអ្នកមានជំនឿល្អក្នុងពុទ្ធសាសនា ពួកគាត់នៅតែឆ្លៀតយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃបានដដែលទេ។

Related posts

Leave a Comment