ចឹងសោះ! ចេះតែឆ្ងល់មួយគ្រួសារចេះតែឈឺមិនជា និងរកស៉ីខាតទៅរកគ្រូមើលគេថាអ្វីអ្វីម្យ៉ាងនៅក្រោមផ្ទះដល់ជីក កកាយទៅស្រាប់តែឃើញ

ប្រទេសចិន៖ កាលពីថ្មីៗនេះពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លំាង ដែលក្នុងគ្រួសារនោះចេះតែឈឺមិនដែលជាសោះ។ស្រាប់តែថ្ងៃមួយគាត់បានហៅចិនសែមកមើលស្រាប់តែ ចិនសែប្រាប់ថា នៅក្រោមផ្ទះមានដើមឈើមួួយដែលមានបារមីទើបធ្វើអោយអ្នកផ្ទះទំាងអស់មានជំងឺ និងរកសីុមិនសូវកាក់កប់។ ក្រោយពីស្តាប់ពាក្យរបស់គ្រូចិនសែ គាត់បានរួសរើសផ្ទះរបស់គាត់ ស្រាប់តែប្រទេះឃើញគល់ឈើមួយដូចពាក្យរបស់ចិនសែមែន។

គាត់ក៏ប្រញាប់យកវាចេញ។មុនដំបូងគាត់បំរុងយកទៅដុចចោល ប៉ន្តែ ប្រពន្ធរបស់គាត់អោយយទៅលា ងទឹកអោយស្អាត ស្រាប់តែលៀងរួច គល់ឈើនោះប្រែជាពណ៏ខ្មៅ ក្រោយមកគាត់បានយកទៅអោយគេមើល ហើយគេហ៊ា ន ទិញគាត់ក្នុង តម្លៃ ១០០០០០ដុលារ។ លុយទំាងនេះហើយបានធ្វើអោយគ្រួសាររបស់គាត់មានជីវភាពធូរធាដោ យ សារតែការលក់ឈើមួយដុំនោះ និងបានជាសះស្បើយពីជម្ងឺទាំងនោះ​ ហើយប្រកបមុខរបរចេះតែរីកចម្រើនទៅមុខ​ដែលធ្វើអោយ គ្រួសារមួយនេះក្លាយជាអ្នកមាននៅក្នុងភូមិ។

Related posts

Leave a Comment