ពត៌មានក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ ១ករណីទៀត នៅខេត្តកំពត ដែលនាំចូលពីហ្វីលីពីន

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ ១ករណីទៀត នៅខេត្តកំពត ដែលនាំចូលពីហ្វីលីពីន…មុននេះបន្តិចក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ១ករណីទៀត នៅស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត។

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ ១ករណីទៀត នៅខេត្តកំពត ដែលនាំចូលពីហ្វីលីពីន…មុននេះបន្តិចក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ១ករណីទៀត នៅស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត

តាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល បានឱ្យដឹងថា ករណីកូវីដ១៩ ទី១២៣នៅកម្ពុជានេះ កើតឡើងលើបុរសម្នាក់ អាយុ២៦ឆ្នាំ ដែលមានទីលំនៅ នៅឃុំកំពង់ត្រាច ស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត។បុរសខ្មែរដែលឆ្លងជំងឺកូវី១៩ថ្មីនេះ គឺជាអ្នកដំណើរដែលបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសហ្វីលីពីន មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញ ដោយបន្តជើងហោះហើរពីសារធារណរដ្ឋកូរ៉េ កាលពីវេលាម៉ោង២២៖០០យប់ ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ៕ សូមអានប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅខាងក្រោម៖

Related posts

Leave a Comment