កីឡាប្រដាល់ វង្ស ណយ មិនយល់ មិនយល់ទេ ដល់ពេលមនុស្សអញ្ចឹងសោះល្បី សង្គមនេះ ពិតជាអស្ចារ្យមែន!

ប្រិយមិត្តប្រាកដជាបានស្គាល់ហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តារា TikTok សុខា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពិតឡើងកូដហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពិតជាឡូយមែន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សុខា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សុខា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានទទួលការដូអនុស្សាវរីយ៍​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងសម្ភារមួយចំនួនធំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពីផលិតផល U WELL និងទទួលបានការអញ្ជើញអោយថតស្ពត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងរឿងអប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រំខ្លី ​​​​​​​​​​​​​​​​ដឹកនាំដោយ លោក អុឹម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជីវ៉ា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អោយក្រុមហ៊ុនដ៏ធំពីរគឺក្រុមហ៊ុនគ្រាប់ពេជ្រ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងក្រុមហ៊ុន លស្ម្សុី ប៊ីមេក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ក្នុងនោះដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក វង្ស ណយ ដែលមានរហ័សនាម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកលេងកែងមច្ចុរាជ ដែលជាកីឡាករមានឈ្មោះបោះសំលេងយ៉ាងខ្លាំង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងវិស័យកីឡាប្រដាល់ ក៏បានសម្ដែងការហួសចិត្ដ អមមកជាមួយសំណេរដ៏ខ្លីថា​​​​​​​​​​​​​​​​៖ «idol ខំដឹកងៀតក្របីចង់ ងា ប់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដល់ពេលមនុស្សអញ្ចឹងសោះ ល្បី សង្គមនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពិតជាអស្ចារ្យមែន ​​​​​​​​​​​​​​​​​(មិនយល់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មិនយល់ទេ)»​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕

តើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរ?

Related posts

Leave a Comment