រយាលពីការសម្តែង នី មុន្នីនាថ បោះទុនត្រៀមបើកជំនួញថ្មីភ្លែត!

ក្រោយពីស្ងប់ស្ងាត់ការងារសិល្បៈមួយរយៈ ពេលនេះតារាសម្តែងរូបស្រស់ នី មុន្នីនាថ បានព្រលយថា មុខរបរថ្មីរបស់នាងត្រៀមលេចជារូបរាងហើយជួយគាំទ្រផង តែយ៉ាងណានាងមិនទាន់បញ្ជាក់ថាជាមុខរបរអ្វីឡើយ ។

ទោះមិនទាន់ដឹងថាជាជំនួញអ្វីក៏ពិតមែន តែអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបាននិយាយថា នឹងជួយគាំទ្រមុខរបរថ្មីរបស់ នី មុន្នីនាថ ឱ្យពេញទំហឹង ។ មិនមែនជាលើកដំបូងទេកន្លងមក នី មុន្នីនាថ ក៏ធ្លាប់បើកហាងលក់អាហារដែរតែក្រោយមកក៏បរាជ័យទៅវិញ ។ ចុងក្រោយនេះ នី មុនី្ននាថ ហាក់មិនសូវលេចមុខនៅក្នុងការងារសម្តែងរឿងដូចមុនទេ តែនាងធ្លាប់ប្រាប់ថានាងឈប់ទទួលការថតរឿងខ្នាតវែងហើយ ហើយនាងក៏មិនបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនោះដែរ ។

ទោះមិនទាន់ដឹងថាជាជំនួញអ្វីក៏ពិតមែន តែអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបាននិយាយថា នឹងជួយគាំទ្រមុខរបរថ្មីរបស់ នី មុន្នីនាថ ឱ្យពេញទំហឹង ។ មិនមែនជាលើកដំបូងទេកន្លងមក នី មុន្នីនាថ ក៏ធ្លាប់បើកហាងលក់អាហារដែរតែក្រោយមកក៏បរាជ័យទៅវិញ ។ ចុងក្រោយនេះ នី មុនី្ននាថ ហាក់មិនសូវលេចមុខនៅក្នុងការងារសម្តែងរឿងដូចមុនទេ តែនាងធ្លាប់ប្រាប់ថានាងឈប់ទទួលការថតរឿងខ្នាតវែងហើយ ហើយនាងក៏មិនបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនោះដែរ ។

Related posts

Leave a Comment