ក្រោយគេចោទមានអ្នកចិញ្ចឹម ណូម័រ បង្ហាញមុខអ្នកចិញ្ចឹមច្បាស់ៗក្នុងថ្ងៃខួបកំណើត បញ្ចប់មន្ទិល

ពិតជាធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើល បន្ទាប់ពីពិធីការិនី និង តារាសម្តែង ណូម័រ បានបង្ហើបថា នឹងបង្ហាញមុខអ្នកចិញ្ចឹមខ្លួនឲ្យស្គាល់ បន្ទាប់ពីមានមហាជនជាច្រើនបានចោទថានាងមានអ្នកចិញ្ចឹមទំនុកបម្រុងនៅពីក្រោយខ្នង ។នៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតឆ្នាំនេះ ក្នុងថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ណូម័រ បានប្រាប់យ៉ាងដូច្នេះថា

Related posts

Leave a Comment