ម្ចាស់ហាងប្រើហឹ ង្សាគ ប់ចានលើកូនឈ្នួលបណ្តាលអោយដួ លហើយទា ត់ធា ក់យ៉ាងសា ហាវ.ឃោ.ឃៅ,សូមស៊ែរឲ្យសមត្ថកិច្ចបានឃើញផងបងប្អូន..(មានវីឌេអូ)

សាព៍ត៌មានជាតិសែនជ័យបានបង្ហោះថា៖ «នេះជាទង្វើរអគតិរបស់លោកប្រុសម្ចាស់ហាងធារ៉ាដែលប្រើហឹ ង្សាគ ប់ចានទៅលើកូនឈ្នួលបណ្តាលអោយដួ លហើយទា ត់ធា ក់យ៉ាងសា ហាវ.ឃោ.ឃៅ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាច្បា.ប់នឹងមានចំណាត់លើមនុស្សប្រភេទនេះ មានវីដេអូរបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពព្រៃ.ផ្សៃរបស់លោកប្រុសម្ចាស់ហាងធារ៉ាផ្លូវ១០៨កែងផ្លូវ៥១ ទល់មុខទិលាន

រជាធិតេយ្យ ….សូមសមាតកិច្ចប្រចាំការនៅខណ្ឌនឹងចុះរកយុ ត្តិធម៍ជួនគាត់ផង។ សូមបងប្អូនជួយសេរម្នាក់មួយផងបងប្អូននៅក្នុងបណ្តាញសង្គមFacebook»។ ប្រភព៖ សាព៍ត៌មានជាតិសែនជ័យ

វីដេអូ

Related posts

Leave a Comment