ក្រោយការរិះគន់ អាជ្ញាធរអប្សរា ចាប់ផ្តើមបូមទឹកដាក់ក្នុងកសិន្ទប្រាសាទបាគងហើយ ដើម្បីសង្គ្រោះត្រី…

អាជ្ញាធរស្រុកប្រាសាទបាគង និងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា នៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២០នេះ បានធ្វើការសហការណ៍គ្នាដឹកទឹក យកមកបូមបញ្ចូលក្នុង កសិន្ធុ ប្រាសាទបាគង ដើម្បីស ង្គ្រោះត្រី ជាដំណាក់កាលទី១។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមរំលឹកថា ត្រី​ប្រា​ជាច្រើន​ក្បាល​នៅ​ក្នុង​កស្សិណ​ប្រាសាទបាគង ស្ថិត​ក្នុងស្រុក​ប្រាសាទបាគង​ខេត្ដ​សៀមរាប ជាច្រើន​ក្បាល​បាន​ងា ប់ ខណៈ​ដែល​ជាច្រើន​ក្បាល​ទៀត ប្រឈម​នឹង​ងា ប់​ដោយសារ​ទឹក​រីង​ពី​កស្សិណ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រជាពលរដ្ឋ​ និង​ព្រះសង្ឃ​ដែល​រស់នៅ​ជិត​ប្រាសាទបាគង បាន​ឱ្យដឹង​នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​០៩ ​ខែមិថុនា​នេះ​ថា ត្រី​ដែល​ងាប់​នោះ បាន​កើតឡើង​តាំងពី​រសៀល​ថ្ងៃទី​០៨​ ខែមិថុនា ​ឆ្នាំ​២០២០​មក​ម្ល៉េះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកគាត់​បាន​បន្ដ​ថា តាំងពី​ពួកគាត់​កើតមក​ខ្លះ​មាន​អាយុ​៥០​ទៅ​៦០​ឆ្នាំ​កន្លងទៅ មិនដែល​ឃើញ​កស្សិណ​ប្រាសាទបាគង​នេះ​រីង​ទឹក​និង​ឃើញ​មាន​ត្រី​ធំៗ ​បែបនេះ​នោះ​ទេ ដែលជា​លើកដំបូង​ហើយ​ដែល​ឃើញ​កស្សិណ​ប្រាសាទបាគង​រីង និង​បាន​ឃើញ​ត្រី​ធំៗ​ជាច្រើន​បែបនេះ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រី​ដែល​បាន​ងា ប់​និង​កំពុង​រស់​នៅ​ក្នុង​កស្សិណ​នេះ ជា​ប្រភេទ​ត្រី​ប្រា ហើយ​ត្រី​ប្រា​ពួកគាត់​យល់ថា ប្រហែលជា​ត្រី​ដែល​អាជ្ញាធរ ឬ​លោក​យកមក​ប្រលែង​កាលពី​ទឹក​នៅ​ច្រើន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រី​ទាំងនេះ​មួយចំនួន​ បាន​ងា ប់​គេ​យក​ទៅ​កប់​ចោល និង​នៅ​រស់​មួយ​ចំនួន​ត្រូវ​បាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​យកទៅដាក់​នៅ​ស្រះ​ផ្សេង​និង​មួយ​ចំនួនទៀត​ បាន​កំពុង​រស់​នៅក្នុង​ទឹក​តិចតួច​រាក់​ដោយ​មើល​ឃើញ​ត្រី​ធំៗ​ហែល​ចុះឡើង ហើយ​ត្រី​ទាំងនេះ​ប្រសិន​គ្មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ឆាប់ៗ និង​មិនមាន​ការចាប់​យកទៅដាក់​ស្រះ​ផ្សេង​ទេនោះ ​វា​អាច​ងាប់​អស់​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើ​តាម​ប្រជាពលរដ្ឋ ដែល​បានឃើញ​ហេតុការណ៍ បាន​បញ្ជាក់ថា ត្រី​ទាំងនេះ​គេ​មិន​យកទៅ​បរិភោគ​នោះ​ទេ ដោយ​គេ​ជឿ​ទៅលើ​ជំនឿ​ថា ជា​ត្រី​អ្នកតា និង​មួយ​ចំនួនទៀត​អះអាងថា សាច់​ត្រី​នេះ មាន​ក្លិនស្អុយ​ភក់ជ្រាំ បរិភោគ​មិនកើត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពាក់ព័ន្ធ​ករណី​នេះ លោក ឡុង កុសល អ្នកនាំពាក្យ​អាជ្ញាធរ​អប្សរា​បាន​បញ្ជាក់ថា អាជ្ញាធរ​អប្សរា​តែងតែបាន​គិតគូ​ពី​បញ្ហា​នេះ ប៉ុន្តែ​ដោយសារ​កស្សិណ​ប្រាសាទបាគង​នេះ​ជា​ក​ស្សិណ​មួយ​ដែល​រងចាំ​ទឹកភ្លៀង​ដូចជា​ស្រះ​សង់​ដែរ​មិន​មាន​ប្រភពទឹក​នៅ​ជិត​ដែល​អាច​បង្ហូរ​ចូល​ភ្លាមៗ​បាន​នោះទេ​។ លោក​បញ្ជាក់​ថា បច្ចុប្បន្ន​នេះ នៅ​កស្សិណ​ប្រាសាទបាគង​មិនទាន់​រីងស្ងួត​នោះទេ គ្រាន់តែ​ទឹក​រាក់​រួម​តូច​ថ្ងៃ​ក្តៅ​ខ្លាំង​ធ្វើឱ្យ​ត្រី​មួយ​ចំនួន​ងាប់​

Related posts

Leave a Comment