សូមជ្រាបទូទាំងប្រទេស ចាប់ពីថ្ងៃនេះពេលទៅចាក់សាំង សូមត្រៀមលុយថែមផង តម្លៃប្រែប្រួលហើយ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីតម្លៃសាំងលក់រាយចាប់ពីថ្ងៃទី ១៦ ដល់ថ្ងៃទី ៣០ មិថុនា ២០២០ នេះ ។ ក្នុងនោះដែរសម្រាប់ប្រេងសាំងធម្មតា ក្នុង ១ លីត្រ តម្លៃ ២ ៨៥០ រៀល ចំណែកឯប្រេងម៉ាសូត ២ ៦០០ រៀល ក្នុង ១ លីត្រ ។គួរឱ្យដឹងដែរថា កាលពីសប្ដាហ៍មុនតម្លៃប្រេងសាំងធម្មតា មួយលីត្រតម្លៃ ២ ៧០០ ។

ដូច្នេះមានន័យថា សប្ដាហ៍នេះ ប្រេងសាំងកើនថ្លៃ ១៥០ រៀល ។

Related posts

Leave a Comment