ប្រសើរណាស់! ប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហា អាច Comment ចូលហ្វេសប៊ុកផេកសម្តេច ស ខេង បានដើម្បីទទួលបានារដោះស្រាយ

ដើម្បីជាការជួយសម្រួលនូវទុក្ខលំបាក និង រកភាពយុត្តិធម៌ជូនដល់មហាជន  ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយ ដោយបង្កើតក្រុមការងារតាមដាន អំពីការដោះស្រាយចំពោះមតិយោបល់ ឬ សំណូមពរ របស់មហាជន ក្នុង Facebook Page របស់សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ។

មានមន្រ្តីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន ១១ រូប ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឱ្យធ្វើជាក្រុមការងារតាមដាន អំពីការដោះស្រាយចំពោះមតិយោបល់ ឬ សំណូមពរ របស់មហាជន ក្នុង Facebook Page របស់សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ដែលសេចក្តីសម្រេចនេះ ចុះហត្ថលេខា ដោយសម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ ។

ដើម្បីកាន់តែច្បាស់ សូមតាមដានសេចក្តីសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារតាមដាន អំពីការដោះស្រាយចំពោះមតិយោបល់ ឬ សំណូមពរ របស់មហាជន ក្នុង Facebook Page របស់សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោមនេះ ៖

Related posts

Leave a Comment