ស្ទើរមិនជឿថាអតីតអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀង ងិន ម៉ានីយ៉ាន ធ្លាប់មានជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត និង ចង់សម្លាប់ខ្លួនជាច្រើនដង

ពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញអតីតអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងដ៏ល្បីអ្នកស្រី ងិន ម៉ានីយ៉ាន បានឱ្យដឹងថា អ្នកស្រីធ្លាប់មានជម្ងឺបាក់ទឹកចិត្ត និង មានគំនិតចង់សម្លាប់ខ្លួនជាច្រើនដង តែក្រោយមកអ្នកស្រីក៏បានលះបង់នូវគំនិតនេះវិញ ។អ្នកស្រី ងិន ម៉ានីយ៉ាន ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអតីតភរិយារបស់លោក ថៃ នរៈសត្យា និង ជាម្តាយ

របស់អតីតហ្វេ្រសស៊ី ថៃ នារីសុជាតា និង លោក ថៃ នរៈពិទូរ្យ បានរៀបរាប់ និង បានចែកចាយពីបទពិសោធរបស់អ្នកស្រីថា ការលើកឡើងរបស់អតីតអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មហង្សមាសរូបនេះ បានធ្វើឱ្យមហាជនជាច្រើនបានសម្តែងការអាណិត និង លើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកស្រីរឹងមំាជារៀងរហូត ព្រោះអ្នកស្រីនៅមានកូនៗជាកម្លាំងចិត្តដែល

សុទ្ធតែមានសមត្ថភាពផងដែរ ៕ការលើកឡើងរបស់អតីតអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មហង្សមាសរូបនេះ បានធ្វើឱ្យមហាជនជាច្រើនបានសម្តែងការអាណិត និង លើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកស្រីរឹងមំាជារៀងរហូត ព្រោះអ្នកស្រីនៅមានកូនៗជាកម្លាំងចិត្តដែលសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពផងដែរ ៕

Related posts

Leave a Comment