ជួយស៊ែរផងបងប្អូន!! កុំឲ្យសមត្ថកិច្ចភ្លេចមុខឃា​ត​ករ មកដល់ពេលនេះកន្លះឆ្នាំហើយ អាជ្ញាធរនៅតែចាប់មិនបាន

ក្រុមគ្រួសារស្រីស្អាតជានិស្សិតពេទ្យ ដែលត្រូវគូដណ្តឹងបា ញ់ស ម្លា ប់យ៉ា ងសា ហាវ ឃោ រ ឃៅ កាលពី៦ខែមុននោះ បានបន្តយំ សុំសម្តេចហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា និងសម្តេច កិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ប្រធានកា កបា ទក្រហមកម្ពុជា ជួយអន្តរាគមន៍ចា ប់ ឃា តក រ មកផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ឱ្យបាន ដោយក្រុមគ្រួសារ នារី រ ងគ្រោះមិ នព្រម ទទួលយ កលុយ ១ម៉ឺនដុល្លារ ពីក្រុមគ្រួសារឃា ត ករ ដើម្បីដកពាក្យ បណ្តឹង នោះទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្នកស្រីជុន ធានី អាយុ២១ឆ្នាំ ត្រូវជាប្អូនស្រីនារីរ ង គ្រោះ បានសរ សេរនៅក្នុងគណ នីហ្វេសប៊ុករប ស់នាងថា “បានត្រឹមនឹក បានត្រឹមយំ គ្មានស្រមោល បង សូម្បីតែ បន្តិច ប្អូននឹកចង់ ខ្លោចចិត្ត ហើយ យុត្តិធម៌ នៅឯណា សូមសម្តេច ជួយ ពន្លឺ ដល់កូនចៅ ផង”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បន្ថែមលើសំណេរតាមហ្វេសប៊ុកខាងលើនេះ អ្នកស្រីជុន ធានី បានបញ្ជាក់ប្រាប់ “នគរធំ” នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ថា ជាការពិត ក្រុមគ្រួសាររបស់នាងពិតជាចង់ឱ្យសម្តេចហ៊ុន សែន និងសម្តេច កិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ជួយ រកយុត្តិធម៌ឱ្យណាស់ ព្រោះមានតែសម្តេច ទាំងទ្វេ នេះទេ ដែលអាចជួយ អន្តរាគ មន៍នៅក្នុងករណីស ម្លា ប់មនុស្ស នេះ បាន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមគ្រួសារនារីរ ង គ្រោះ ស្នើសុំស ម្តេចហ៊ុន សែន និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន រកយុត្តិធម៌ម៉្យាងទៀត ក្រុមគ្រួសាររបស់ នាងមិន អាចទទួលយក លុយ ១ម៉ឺនដុល្លារ ដែលក្រុមគ្រួសារឃា ត ករ នោះ សន្យាប្រគល់ឱ្យជាថ្នូរនឹងការ ដកពាក្យដណ្តឹងវិញទេ ព្រោះមនុស្សស្លា ប់មួយ ទាំងមូល មិនអាច ទទួលយក ប្រាក់ជំងឺចិត្តត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេ គឺដាច់ខា តត្រូវចាប់ ឃា ត ករ យកមកផ្តន្ទាទោសឱ្យបាន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះជាថ្មីម្តងទៀត នាងសូមស្នើសុំស ម្តេចហ៊ុន សែន មេត្តាជួ យស្វែងរកយុត្តិធម៌ឱ្យក្រុមគ្រួសា ររបស់នាង ក្នុងករណីឃាតកម្មលើប ងស្រីនាងនេះ ឱ្យបានឆាប់ផង ព្រោះមក ដល់ ពេលនេះ មានរយៈពេល ៦ខែមក ហើយ ដែលឃា ត ករ បា ញ់ ស ម្លា ប់បងស្រីនាងនៅ មាន សេរី ភាពក្រៅសំណាញ់ ច្បាប់នៅឡើយ។

លោកជុន រដ្ឋា អាយុ៣០ឆ្នាំ ត្រូវជាបង ប្រុសទី៣ របស់នារីរ ង គ្រោះ ដែលមាន ឈ្មោះក្នុងហ្វេស ប៊ុក “រាជនីតន្ត្រីសម័យ” ក៏បានបង្ហោះសា រទាំងកំ ហឹងឈឺ ចាប់ខ្លាំងៗ នៅថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ថា “មើលរូបប្អូនស្រីម្តងណាចង់តែដើរ៣ ជំហានឱ្យដល់គោលដៅ បើអ្ហែងមិនស ង ជីវិ តប្អូនស្រីអញ ឱ្យម៉ែឪអ្ហែង ស ងជំនួសមក”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នាងជុន ផាន់ណា ជាបងស្រីរបស់នារីរ ង គ្រោះម្នា ក់ទៀត សរសេរ នៅក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុករ បស់នាង នៅថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ថា “ម៉ោងជិត២ហើយ ខ្ញុំនៅតែ ដេក មិនលក់ ព្រោះនឹកប្អូន ពេក ស្រមៃហេតុការណ៍ នៅថ្មីៗ អត់ទេ! ខ្ញុំមិន អាចធ្វើចិត្តបា នទេ…”។ជុន ផាន់ណា បានសរសេរ បន្ថែមថា “នឹកប្អូនគ្រប់ពេល តែពេលមេឃ ភ្លៀង ជាពេលដែលខ្ញុំនឹក ទ្រាំមិនបាន នឹកឃើញអស់ហើយ អនុស្សាវរីយ៍តាំង តែពីតូចមក សូមប្អូនទៅកាន់សុគ តិ ភព ហើយកើ តជាតិណាៗ សូមឱ្យយើងក្លាយជាបងប្អូននឹង គ្នាទៀត កុំឱ្យអាយុខ្លីដូចជាតិនេះឱ្យសោះ”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នារីរ ង គ្រោះ អ្នកស្រីសោម ផល្លី អាយុ៥៥ឆ្នាំ ជាម្តាយនារីរ ង គ្រោះ បានសរ សេរនៅក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកស្រី នៅថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ថា “រាល់ថ្ងៃមិន ចង់បានអ្វីក្រៅពីឱ្យជីវិតកូ នស្រីរស់ឡើង វិញទេ ដើមទ្រូងម្តាយ សូម្បីស្រមោ ចវារលើកូនមិន បានផង តែនេះអ្នកផ្តា ច់ជី វិតកូនខ្ញុំ ហើយមិ នទទួលខុសត្រូវ ទាំងម្តាយឪពុកកូន កូនរត់ គេច ម្តាយឪ ពុកប្រឹង លាក់ មិនទទួលខុសត្រូវទាំង អស់គ្នាសង ជីវិ តកូ នខ្ញុំវិញមក”

បន្ថែមលើសំណេរ សោកសៅ តាមហ្វេសប៊ុក ខាងលើនេះ អ្នកស្រីសោម ផល្លី បានបញ្ជាក់ប្រាប់ “នគរធំ” នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ទាំងទឹកភ្នែកថា អ្នកស្រីពិតជា នឹកស្តាយស្រណោះ អាឡោះអាល័ យកូនស្រីខ្លាំងណាស់ រហូតអស់ រយៈពេល៦ ខែមក នេះ អ្នកស្រីនៅតែយំ គឺ យំ១ថ្ងៃ ២ដង ជាពិសេសឱ្យតែបើ កឃើញសៀវភៅឃើញឯកសាររៀនរបស់កូន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទឹកភ្នែកគាត់ហូរមកឥ តឈប់ ដូចទឹក បាក់ទំនប់ ព្រោះអ្នកស្រីសែននឹកអាណិតកូនជាពន់ពេក អាណិតត្រង់ថា នាងបានតស៊ូរៀនខា ងពេទ្យចប់ ទៅហើយ នៅតែប្រល ងចូលក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋប៉ុណ្ណោះ តែមិនគួរណា ឃា ត ករអប្រិយមក ប្រល័ យជីវិត នាងឱ្យស្លា ប់សូន្យ សុងយ៉ាង នេះសោះ អ្នកស្រីពិតជារកពាក្យអ្វីមកពណ៌នាពីកម្សួលទុក្ខសោកមិនអស់ទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកស្រីសោម ផល្លី បានបន្តថា តាំងពីកូនស្រីស្លា ប់យ៉ាងអាណោ ចអាធ័ម នេះមក ក្រុមគ្រួសារគាត់បានទៅដាក់ពាក្យបណ្តឹងរួចហើយ គឺដាក់បណ្តឹ ងក្រោយកើតហេ តុការណ៍ ហើយថ្មីៗហើយតុលា ការបាន កោះ ហៅក្រុ មគ្រួសារគាត់ទៅម្តងដែរ តែដូចជា មិនឃើញ បានលទ្ធផល អ្វីទេ។ ចំណែកក្រុមគ្រួសារឃា តករនោះ មក ជួបគាត់២ដង ដោយសុំបង់ជំ ងឺចិត្តជាប្រាក់ ១ម៉ឺនដុល្លារ ដើម្បីឱ្យគាត់ដ កពាក្យបណ្តឹងចេញវិញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តែក្រុមគ្រួសារគា ត់មិនអា ចទទួលយកបានទេ ព្រោះប្រាក់ប៉ុ ណ្ណេះវាមិន ស្មើនឹងកា របា ត់ប ង់កូនស្រីជាទីស្រលាញ់របស់គាត់ទេ ដូច្នេះគាត់ចង់ បាន ទាំងប្រាក់ជំងឺចិត្តសមរម្យ និងការ ចា ប់ឃា ត ករមកផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ឱ្យបាន ទើបរូបគាត់ ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារ ទាំងមូលស្ងប់ ចិត្តអ្នកស្រីសោម ផល្លី បន្តទាំងទឹក ភ្នែកទៀតថា បើសិនជា សម្តេចហ៊ុន សែន និងសម្តេច កិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ចេញមុខជួយ អន្តរាគមន៍តាមផ្លូវច្បាប់ អ្នកស្រីសង្ឃឹមថា នឹងទទួល បានយុត្តិធម៌លើស ១០០%ទៅទៀត ព្រោះអ្នកដែ លនិយាយបាន ឬនិយាយទៅ មានឥទ្ធិពល មាន តែសម្តេច ទាំងទ្វេទេ គឺបើសម្តេចទាំងពីរចេ ញមុខ ធ្វើអន្តរាគមន៍ ប្រាកដជាបា នលទ្ធផលវិជ្ជមានមិ នខាន ព្រោះកន្លង មក ឱ្យតែសម្តេចស្រែករឿងអ្វីមួយ តែង តែធ្វើបាន ដូច បំណង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើម៉េចឱ្យសម្តេចទាំ ងពី របានដឹង បើគាត់ធ្លាប់សរ សេរការស្នើសុំនេះចូលក្នុងផេកហ្វេសប៊ុករបស់សម្តេច និងបានផ្ញើទៅ ក្រសួងមហាផ្ទៃ រួចហើយ តែមិនឃើ ញសម្តេចឆ្លើយតប។ ដូច្នេះតាមរយៈ “នគរធំ” នៅពេលនេះ អ្នកស្រីសូមសំណូមពរជាថ្មីម្តងទៀត សុំសម្តេចទាំងពីរជួយរ កយុត្តិធម៌ នៅក្នុងរឿងនេះផង ព្រោះអស់រយៈពេល៦ខែ ហើយ ដែលក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីទន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌

គួររំលឹកថា កាលពីវេលាម៉ោង១២ និង១០នាទីរំលងអធ្រាត្រ ឈានចូលថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ មានករណីអំពើឃា ត ក ម្មដ៏សា ហាវមួយ នៅចំណុចផ្ទះលេខ H03 ផ្លូវលំ BT ក្នុងបុរីរំចេកអូរដឹម សង្កាត់កន្ទោក ខណ្ឌកំបូល រាជធានីភ្នំពេញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នារីរង គ្រោះវ័ យ ក្មេងស្រស់ស្អាត មានឈ្មោះជុន ឌីណា អាយុ ២៦ឆ្នាំ ជានិស្សិតពេទ្យយោ ធា និងជាអ្នកលក់គ្រឿងសម្អាងតាមអ នឡាញ ត្រូវបានបុរស ជាគូ ដណ្តឹងមាន ឈ្មោះយឺន វ៉ាន់ដេត អាយុ៣០ឆ្នាំ មុខរបរជានាយទាហាននៅអង្គភាពកងព លតូច លេខ៧០ មានឋានន្តរស័ក្តិវរសេ នីយ៍ត្រី បានបា ញ់ប្រហា រចំនួ ន ៥គ្រាប់ បណ្តាលឱ្យស្លា ប់យ៉ាងអា ណោចអាធ័ម ដែលគេ សង្ស័ យ ថាផ្តើមចេញ ពីរឿងប្រចណ្ឌ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គិតមកទល់ពេលនេះ មានរយៈពេល ៦ខែទៅហើយ ដែលជន សង្ស័យ ឃាត ករបា នរត់ គេចខ្លួននៅ តែពុំទាន់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចា ប់ខ្លួនម កផ្តន្ទាទោ សទៅ តាមផ្លូវច្បាប់នៅឡើយ។ ដោយសារតែយុត្តិធម៌ សម្រាប់ជ នរ ងគ្រោះនៅ តែបន្តស្ងាត់ ឈឹ ងបែ បនេះ ទើបក្រុមគ្រួសារជ ន រងគ្រោះស្នើស ម្តេចហ៊ុន សែន ជួយអន្តរាគ មន៍ចាប់ឃាតករឱ្យបាន ខណៈ ដែលមហាជ នភា គច្រើន ស ង្ស័ យថា ជ ន សង្ស័យជា ឃាត ករទំន ងជាមាន ខ្សែធំនៅពីក្រោយ ទើប រឿងនេះបន្តស្ងាត់ឈឹងបែបនេះ

Related posts

Leave a Comment