ផ្អេីលទៀតហេីយ! ប្រពន្ធទាន់ប្ដីនាំស្រីផ្សេងចូលផ្ទះសំណាក់​ទាំងថ្ងៃ លទ្ធផលចុងក្រោយ…(វីដេអូ)

តាមប្រភពពីផេកមួយឈ្មោះ Dy Van បានបង្ហោះថា “លូវមានទុក្ខ ប្តីស្រលាញ់ពេញដើមទ្រូងក្បត់ចិត្តយកស្រីចូលផ្ទះសំណាក់កាត់ថ្ងៃត្រង់ តើអ្នកណាធ្វើចិត្តបាន?មិនរករឿងមានតែអង្គុយយំខ្លួនអែង😥មានមនុស្សស្រីម៉ានអ្នកដែលទ្រាំបាន😢​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មើលវីដេអូទៅដឹងហើយ 🙏លូវមានតែប្រលែងមនុស្សក្បត់អោយជួបស្រីថោកដែលឃ្លានប្តីគេអត់កេរ្ត៍ខ្មាស់ទាំងខ្លួនអែងក៏មានប្តីរួចហើយដែរ ថោកទាំងពីរនាក់😡😡“

Related posts

Leave a Comment