រឿងធំហើយ! ក្រសួងវប្បធម៌មនិងវិចិត្រសិល្បៈកំពុងតែមានចំណាត់ការទៅលើអ្នកនិពន្ធបទសម្តែងជេរអ្នកព្រៃវែង (មានវីដេអូ)

មុននេះបន្តិចយោងតាមកាបញ្ចាក់បីផេករបស់លោក ហេង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឡុង បានបញ្ចាក់អោយដឹងថា៖សូមគោរពជម្រាបបងប្អូនមហាជនឲ្យបានជ្រាបថា ក្រុមប្រឹក្សាពិន័យ និងលើកសរសើររបស់ក្រសួងវប្បធម៌មនិងវិចិត្រសិល្បៈ

កំពុងតែមានចំណាត់ការទៅលើអ្នកនិពន្ធបទដែលប្រើពាក្យអសុរោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងជេរដៀលទៅដល់អ្នកស្រុកព្រៃវែងហើយ ដើម្បីឲ្យចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈ និងលុបបទនេះចេញពីបណ្ដាញសង្គម។ សូមបញ្ជាក់ៈ ផលិតកម្ម

នេះមិនមានសូមច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងឡើយ ហើយលេខទូរសព្ទក៏មិនទាន់អាចទំនាក់ទំនងបានដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានថ្មីជាបន្តទៀត!៕

Related posts

Leave a Comment