កូនអាយុជិត១ឆ្នាំហើយ រកមុខប្តី របស់តារាសម្តែង ឌុច លីដា មិនឃើញ

តារាកូន១ ឌុច លីដា បានបង្ហាញកាយវិការស្និទ្ធស្នាលជាមួយប្រុសរូបសង្ហា លោកណាខុន ដូចប្ដីអីចឹង ខណៈដែល តារាសម្ដែងនិងចម្រៀងរូបនោះ បានចេញចូល ផ្ទះលីដា ដូចផ្ទះរបស់លោកដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សកម្មភាពបែបនេះ ត្រូវបានមនុស្សជា​ច្រើនដាក់ ការស ង្ស័ យ ថា ណាខុន ជាប្ដីលាក់មុខ របស់លីដា ព្រោះតាំងពីថ្ងៃសម្រាលកូន ធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញ ផ្ទៃប្រទេសនោះ លីដា មិនដែល ប្រាប់បុរសណា ជាស្វាមីនិងឪពុក កូនប្រុសរបស់ នាងឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះជាយ៉ាងណា ក្នុងជំនួបតាមទូរស័ព្ទ កន្លងមក លោកណា ខុន បានទទួលស្គាល់ ថា លោកពិតជាចេញ ចូលផ្ទះលីដា ជាញឹកញាប់ដូចការលេចឮ មែន ប៉ុន្ដែលោកបា នប្រកែក ចំពោះ ដំណឹងដែ លលេចឮថា លោកជាប្ដីរបស់ លីដា ឬជាឪពុករបស់កូនប្រុសនាង។ លោកថា មិនមែ នតែ ពេលលីដា មានកូន បាន លោកចេ ញចូលផ្ទះលីដា និងស្និទ្ធស្នាល ជាមួយនា ង នោះទេ ប៉ុន្ដែលោកនិងលីដា បានស្គាល់គ្នា តាំងពី ចូលសិល្បៈម្ល៉េះ គឺជាច្រើនឆ្នាំម កហើយ តែរាប់អា នគ្នាជាមិត្តភក្ដិ មិន មែនក្នុង ន័យស្នេហានោះទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឌុច លីដា ដែលល្បីមា នស្រីតាមស្នេហា ច្រើនជាង ប្រុសនោះ ស្រាប់តែ កាលពីខែ មករា ឆ្នាំ២០២០ នាងបា នសម្រាលកូនប្រុសបាន១ ហើយពេ លនេះកូននាង មានអាយុ ជិត៧ខែមក ហើយ តែមិន ដឹងប្ដីថា ជាអ្នក ណាឡើយ។

យ៉ាងណា លីដា ថា មិនចង់និ យាយច្រើនពីប្ដីនោះ ទេ ហើយរឹតតែមិនអា ចប្រាប់បាន ថា​តើបុរស ណាជាស្វាមីរ បស់នាង ដោយនាងគ្រាន់តែបង្ហើបថា ឪពុករបស់ កូនប្រុសនាង ជាមន្រ្ដីរាជកា រម្នាក់ មិនមែនជា អ្នកសិល្បៈនោះទេ។

លីដា បញ្ជាក់ថា មិនខ្វល់រឿងគេ រិះគន់មាន កូនមុនរៀបការ នោះទេ ព្រោះនាងមិនដែល ចាត់ ទុកមង្គលការចាំ បាច់បំផុតសម្រាប់នាងនោះឡើយ។ នាងថា​ នៅតែបន្ដការងា រសិល្បៈជាធម្មតា​ តែទទួលថត រឿងខ្លីនិងស្ពត បើរឿង ភាគវិញ នាងប្រហែលជាគ្មាន ពេលគ្រប់ គ្រាន់ទេ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment