គណៈសង្ឃ នឹងដាក់ទោស ដល់សង្ឃស្ទាវដែលថតបង្អួតសាច់ដុំ ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិក្ខាបទ

កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ សង្ឃ​មួយអង្គ​ដែលមា ន​ សាច់ដុំ​ធំៗ បានធ្វើ​ឲ្យ​មានកា រ​ចា ប់អារម្មណ៍​យ៉ា ងខ្លាំង នៅលើ​បណ្តាញ​សង្គម បន្ទាប់ពី​បាន​បង្ហោះ​រូបភា ព​ជាច្រើន​សន្លឹក អំពី​ដំណើរ​កម្សាន្ត​ទៅកា ន់​ តំបន់​ព្រៃភ្នំ ដោ យ​ថតរូប​ជាមួយ​សម្រស់​ធម្មជាតិ ទឹកជ្រោះ​ថ្លា យ៉ាង​ស្រស់ៗ​ស្អាត ដែល​មើ លទៅ​ដូច ជា​តា រា​បង្ហាញ​ម៉ូដ​អ៊ីចឹង​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ក្រោយ​បានឃើញ​មនុស្ស​មួ យចំនួន​មា នការ​រិះគ ន់ថា សកម្មភាព​ទាំង នេះ​រប ស់​សង្ឃ​ខាងលើ​ ហាក់​មិ ន​សមរម្យ ក្រសួង​ធម្មការ និង​សាសនា តាមរយៈ​លោក សេង សុ​មុនី អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​ធម្មការ និង​សាសនា បាន​ប្រាប់​វិទ្យុ​ក្នុងស្រុក​មួយ​ថា ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​រឿងនេះ ក្រសួង​បាន​ចាត់វិ ធានកា រ​ហើយ ដោយ​ខណៈ ​ពេ លនេះ ខាង​មន្ត្រី​ពាក់ព័ន្ធ​កំពុង​តាម ដាន​ស្រាវជ្រាវ​ទាក់ទង​ ទៅនឹង​ព័ ត៌មាន​សង្ឃ​នេះ ដែល​ពុំទាន់ ​ដឹងថា គង់ នៅ​វត្ត​ណា​នោះទេ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួងធម្មការ និងសាសនាមិនទាន់បញ្ជាក់ថា ព្រះសង្ឃមួយអង្គនេះគង់នៅវត្តណានៅ ឡើយទេ ប៉ុន្តែក្រសួងបានចាត់វិធានការហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យដដែលបានបន្ថែមថា ក្នុងករណីនេះដែរគណៈសង្ឃគឺជាអ្នកវិនិច្ឆ័យទៅលើការប្រណិប័តន៍ ធម៌វិន័យព្រះពុទ្ធសាសនាដូច្នេះបើសិនជាខាងគណៈសង្ឃមើលឃើញចំណុចដែលសម្តែងឬក៏សម្ញែងរបស់ភិក្ខុសង្ឃមួយអង្គនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិក្ខាបទកន្លែងណា ខាងគណៈសង្ឃនឹងវិនិច្ឆ័យទៅតាម កម្រិតនៃទោស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រសាសន៍របស់លោក សេង សុមុនី៖ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ការដែលប្រជាពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព្រះសង្ឃមួយអង្គនេះបន្ទាប់ពីលោក បានបង្ហោះរូបភាពជាមួយសម្រស់ធម្មជាតិទឹកជ្រោះជាច្រើននៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនាសប្តាហ៍កន្លងទៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ទោះយ៉ាងណា ចំពោះ​ចំណាត់កា រ​របស់​ក្រសួង ទៅលើ​សង្ឃ​អង្គ​នេះ ឃើញថា​មាន​ បងប្អូន​អ្នកប្រើប្រាស់​ បណ្តាញ​សង្គម​ជាច្រើន ហាក់​បង្ហាញ​ការមិ ន​ពេញចិត្ត​នោះទេ ដោយ​ពួកគេ​ បាន​លើ កឡើងថា​៖ «​គ្រាន់តែ ​ចឹ​ង​សោះ លោក​ខ្លះ​លេង Tik Tuk ម៉េច​ក៏​មិន​ចា ប់​ផង​»​។ អ្នកខ្លះ​ក៏បាន​ ចោទសួរ ​ទាំង​ហួសចិត្ត​ បែបនេះ​ថា​៖ បង្ហាញ​សាច់ដុំ​? ឈរ​មាត់​ត្រពាំង​ទូល​ស្លឹក​ឈូក​មើ ល​ទេស ភាព​សោះ ​ចាត់វិ ធាន ការ​ដែរ​? រក​យល់​មិនឃើញ​!​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ពាក់ព័ន្ធ​រឿងនេះ​ផងដែរ គេ​ក៏បា ន​លើកឡើងថា បើ​ក្រសួង​ចាត់ វិធានកា រ​ទៅ លើ​សង្ឃ​បង្ហាញ​ម៉ូដ​ខាងលើនេះ សូមកុំ​លម្អៀង​ណា៎ ត្រូវតែ​ចា ត់វិធានការ ទៅលើ​ លោកសង្ឃ​បង្អួត​លុយ ជា​សាធារ ណៈ​នេះ​ ផងដែរ ព្រោះ​ទទួល​ការរិះគន់ ​ដូចគ្នា​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ

Related posts

Leave a Comment