ជនជាតិកូរ៉េម្នាក់ពេលដឹងថាខ្លួនបានឆ្ល ងកូរ៉ូណាហើយ ដើរបាច់លុយចោលពេញផ្លូវ គ្មានអ្នករើសទៀត…

បើយោងតាមគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះ Srey Sor បានសរសេររាប់រៀបថា ជនជាតិកូរ៉េម្នាក់ពេលដឹងថាខ្លួនបានឆ្ល ងកូរ៉ូណាហេីយ ដេីរបាច់លុយចោលពេញផ្លូវ គ្មាននិងអ្នករេីសទៀតផង លុយលែងមានន័យលែងសំខាន់ ហេីយរោគនេះ

មិនរេីសអេីងអ្នកមានឬក្រចាស់ឬក្មេងទេ គឺអាចប្រឈមនិងការឆ្ល ងទាំងអស់សូមប្រុងប្រយត្ន័និងថែរក្សាសុខភាពទាំងអស់គ្នា បងប្អូនខ្មែរយើងហាក់មិនអើពើរ នឹងជំ ងឺនេះ ខណះពេលពិភពលោកកំពុងតែប្រកាសអាន្ន 😣😣😣 ប្រុងប្រយត្ន័ នឹង ពាក់ម៉ាស់ការពារសុខភាព ទាំងអស់គ្នាផងបងប្អូន 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Related posts

Leave a Comment