ស្ងាត់ៗ ទូច ស្រីល័ក្ខ បង្ហោះរូបបងប្អូនស្រីទាំង២ ពិតជាស្រស់ស្អាតមិនចាញ់តារានោះទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នីមួយៗស្ដាប់ហើយស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួន ព្រោះអត្ថន័យនៅក្នុងបទចម្រៀងហាក់ចាក់ដោតរឿងពិតនៃជីវិតរបស់អ្នកផ្ទាល់ ដែលធ្វើឱ្យហ្វេនៗតែងតែគាំទ្រ និងលើកទឹកចិត្តអ្នកនាងផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើក្រឡេកមើលជីវិតឯកជនរបស់អ្នកនាងវិញ គឺអ្នកនាងជាកូនស្រីកណ្ដាល ដែលមានបងស្រីម្នាក់ និងប្អូនស្រីម្នាក់ទៀត។ ពួកគាត់ទាំងពីរពិតជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាត និង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានមុខមាត់ស្រដៀងនឹងអ្នកនាង ទូច​ ស្រីល័ក្ខ យ៉ាងខ្លាំង។
តួយ៉ាងកាលពីពេលថ្មីនេះ អ្នកនាងបានបង្ហោះសារដោយរៀបរាប់ និងបង្ហាញពីបងប្អូនស្រីបង្កើតរបស់នាងដោយនាងបានរៀបរាប់ថា៖ សូមបង្ហាញមុខបងប្អូនស្រីបីនាក់របស់ខ្ញុំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្តិច ១ បងស្រីធំពាក់រ៉ូបខ្មៅរស់នៅប្រទេសអង្លេសនិយាយពីកំពូលរាំសូម្បីតែបទសេដក៏គាត់រាំចេញ ២ ម្នាក់ស្រីពាក់វ៉ែនតាខ្មៅជាប្អូនស្រីទី២លាបក្រែមក្រហមនិយាយពី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កំពូលសេីចលឺហេីយរស់នៅប្រទេសកម្ពុជា ៣ ប្អូនស្រីពៅពាក់អាវធំក្រៅយរស់នៅប្រទេសអូស្រ្តាលីជានារីកំពូលច្រៀងបេីមានម៉ៃកាហ្វូនហេីយមិនខ្ជីអេាយនរណាទាំងអស់នេះជាប្រវត្ត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សង្ខេបពីបងប្អូនស្រីបីនាក់របស់ខ្ញុំ។
ក្រោយពេលអ្នកនាងបានបង្ហោះសារ និងរូបភាពបែបនេះហើយ មានហ្វេនៗជាច្រើនសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពីរូបសម្រស់បងប្អូនស្រីរបស់អ្នកនាងផងដែរ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment