ឈឺចាប់ច្រើនឆ្នាំ ពេលនេះ ទូច ស្រីល័ក្ខ ឈរមុខតុលាការ ដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ឱ្យខ្លួនឯង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជឿថារឿងរ៉ាវចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនសមប្រកបរបស់តារាចម្រៀង ទូច ស្រីល័ក្ខ ប្រិយមិត្តភាគច្រើនប្រាកដជាបានជ្រាបខ្លះៗរួចមកហើយ ដោយកាលពីមួយរយៈមុន នាង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រកាសថា នាង និង អតីតស្វាមីបានចែកផ្លូវគ្នាហើយ បន្ទាប់ពីពួកគេទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសម្នាក់ ប៉ុន្ដែរឿងរ៉ាវនៅពីក្រោយការបែកបាក់របស់អតីតគូស្នេហ៍មួយគូនេះ គេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនបានដឹងច្បាស់ថាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីជាក់លាក់នោះទេ ។ដោយឡែក ស្រាប់តែនៅថ្ងៃ ៩ ខែតុលា នេះ អ្នកនាង ទូច ស្រីល័ក្ខ ស្រាប់តែបង្ហោះរូបថត ២ សន្លឹកនៅលើផេក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្លូវការរបស់អ្នកនាង ដែលបង្កឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់មហាជនមិនស្ទើរឡើយ ដោយរូបថតនោះ នាងបានឈរនៅមុខសាលាដំបូលរាជធានីភ្នំពេញ ថែមទាំងសរសេររៀបរាប់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងន័យមកស្វែងរកយុត្តិយស ដែលនាងបានទទួលរងទូលទឹកភ្នែក ការឈឺចាប់ រងសម្ពាធអស់រយៈពេលជាច្រើនមកនេះ ។ទូច ស្រីល័ក្ខ បានរៀបរាប់ទាំងសោកសៅថា «រូបខ្ញុំបាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មកដល់ហើយ ហើយយុត្តិធម៌ត្រូវតែមានសម្រាប់មនុស្សស្រីរងគ្រោះដូចជារូបខ្ញុំ អ្នកមិនដឹងពីការពិតរបស់ខ្ញុំ អ្នកអាចជេរ អ្នកអាចថា អ្នកអាចចោទ ទាំងរូបខ្ញុំទទួលរងការឈឺជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ តើខ្ញុំទទួលសម្ពាធបែបណាខ្លះ? ប្រឹងញញឹមទាំងទឹកភ្នែក» ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment