ចេញហើយ! ទីបំផុត! បទ “បងប្រុស” ដែលចំណាយពេលធ្វើរហូត ៣ខែ ច្រៀងដោយ សុវណ្ណ រិទ្ធគីន និង សុវណ្ណ សេដ្ឋី ចេញហើយ ដែលអត្ថន័យចង់និយាយពី….(មានវិដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញរឿងរ៉ាវកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃនេះទាក់ទងនឹងលោកសុវណ្ណ រិទ្ធី ដែលជាអតីតអគ្គនាយកសារព័ត៌មាន TVFB ប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រាកដជាបានជ្រាបរួចមកហើយ។ ជាក់ស្តែងមកដល់ ថ្ងៃទី ០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ គេប្រទះឃើញ លោក សុវណ្ណ រិទ្ធី បានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹក ព្រមទំាងភ្ជាប់សារខ្លីមួយឃ្លា ដ៏មានន័យថា ៖ “ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីនឹក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រលឹក”។ លោកបានស៊ែរផុសមួយទៀតរបស់ប្អូនប្រុសរបស់លោក ក្នុងថ្ងៃនេះដែរ ហើយបន្ថែមថា “ស្នាមញញឹមគ្រាដំបូងសំរាប់ប្អូនៗជាទីស្រលាញ់របស់ខ្ញុំ”។ ចំណែកនៅថ្ងៃទី ០៩ ខែ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តុលា ឆ្នាំ ២០២០ នេះ គេប្រទះឃើញ លោក សុវណ្ណ រិទ្ធគីន ដែលត្រូវជាប្អូនប្រុសទី២ របស់លោក សុវណ្ណ រិទ្ធី បានបង្ហោះសារដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយថា ៖ “ជម្រាបសួរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម៉ោង 7 ល្ងាចនេះថ្ងៃទិ ០៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ ខ្ញុំនឹងផុសបទចម្រៀងមួយបទ ដែលខ្ញុំចំណាយពេល៣ខែ សំរាប់ធ្វើ ហើយខ្ញុំច្រៀងជាមួយប្អូនប្រុស របស់ខ្ញុំទី ៣ គឺលោក សុវណ្ណ សេដ្ឋី និយាយពីជីវិតបងប្អូន ក្រុមគ្រួសារ របស់ខ្ញុំនិយាយចំទៅ គឺធ្វើបទនេះ ដើម្បីបងប្រុសល្អ របស់ខ្ញុំ សុវណ្ណ រិទ្ធី”។ នៅទីបំផុត បទ “បងប្រុស” ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលជាការបកស្រាយ ដោយ សុវណ្ណ រិទ្ធគីន និង សុវណ្ណ សេដ្ឋី បានចេញផ្លូវការហើយ នៅមុននេះបន្តិច នាយប់ម៉ោង ៧ ថ្ងៃទី ០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ ស្តាប់ហើយ ពិតជាកំសត់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្លាំងណាស់ រហូតដល់ថ្នាក់ បង្ហាញអារម្មណ៍រំជួលចិត្ត ដល់ស្រក់ទឹ
កភ្នែកថែមទៀត៕ តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment