ផ្អើលតាផ្លូវ !នារីវ័យក្មេងម្នាក់ទាក់ទងប្ដីគេ ត្រូវប្រពន្ធគេទាន់កំពុងជិះឡានជាមួយប្ដីគេ ក៏ទាញចេញពីលើឡានចាប់សម្រា ត និង ចាប់កោសក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វៀតណាម៖ នៅថ្មីៗមានរឿងដែលកក្រើកមួយ ដែលទាក់ទងទៅ​ និងករណីនារីម្នាក់ ដែលមាន​អាយុ​ ១៨ឆ្នាំ ម្នាក់បានទៅទាក់ទងជាមួយ​ប្ដី​របស់នារីម្នាក់ដែលមានវ័យខ្ទងអាយុ៣១​ ដោយលួចលាក់ជួប​​ជាប្ដីរបស់នារីបង្កហេតុជាច្រើន​ដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈពេលមួយ ដោយស្រ្តី​ ដែលជាប្រពន្ធបានតាមទាន់អ្នកទាំងពីជិះឡានជាមួយគ្នានៅតាមផ្លូវ ក៏ធ្វើឲ្យស្រ្តីជាប្រពន្ធខឹងជាខ្លាំង ស្រ្តីនោះក៏បានតាមទាក់ឡានប្ដីរបស់នាង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឈឹបាំងពីមុខឡាន ហើយក៏ឲ្យប្ដីនាងបើកទ្វារចេញមកក្រៅហើយនាងក៏បានទាញបោចសក់នារីវ័យក្មេងរបស់ប្ដីនាង ចេញមកក្រៅ ហើយអូសនាងទៅកណ្ដាលផ្លូវសាធារណៈ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រួចវាយស្រីក្មេងនោះផងធាក់ផង ហើយរហូតដល់ថ្នាក់ចាប់សម្រាតសម្លៀកបំពាក់របស់ក្មេងស្រីនោះ​ដ៏គួរឲ្យអាសូ ហើយយកម៉ាសីុនឈូសសក់របស់នាងអស់ពាក់កណ្ដាលក្បាលដ៏គួរឲ្យសង្វេក។ហើយស្រ្តីជាប្រពន្ធនោះក៏បានថតរូបក្មេងស្រីនោះទៅបង្ហោះ​លើបណ្ដាញ facebook របស់​នាងដោយលើកឡើង​ថា​ ក្មេងស្រីនេះបានមក​ទាក់ទងជាមួយ​ ​និង​ប្ដី​របស់​នាង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយ​ស្គាល់​គ្នាតាម(របៀបមិត្តភ័ក្ត)​ក្នុងfacebook។ ហើយស្ត្រីជាប្រពន្ធ​ ក៏បាន​ឆាតទៅហាមនារីក្មេងនោះចាច្រើនដងដែរ ​តែ​ក្មេងស្រីនេះ​មិនស្ដាប់។​ រហូត​ដល់​ថ្ងៃកើតហេតុ​ នៅតែ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឃើញ​បុរស​ជាប្ដី​នេះ​បើករថយន្ដនាំនាង(​ក្មេងស្រី)នេះ​ចូលទៅដេកនៅបន្ទប់ ​ផ្ទះសំណាក់ដែលនាងធ្លាប់តាមទាន់ពីមុនម្ដង​ ទើបនាំ​ប្អូនស្រី​របស់ខ្លួន​ទៅ​វាយ​យ៉ាង​ដំណំ​និង​ចាបកោរសក់​ក្មេងស្រី​នេះ​អស់៥០%​តែម្ដងទៅ​៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment