ចិត្តសឿងមែន!ប្រពន្ធ តាមទាន់ប្តីលួចមានស្រីភ្លាម ទាមទារផ្តិតស្នាមមេដៃ លែងលះគ្នាភ្លាមៗ អត់ចាំលើកទី២…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ត្រីម្នាក់ដែលតាម ទាន់ប្តីកំពុង សម្ងំរួមស្នេហ៍ជាមួ យនឹងស្រីថ្មីយ៉ាងត្រជាក់ល្ហឹម ដោយមិនគិតខ្វល់ខ្វាយ ពីសុខទុក្ខប្រពន្ធកូនទាល់តែសោះ នៅថ្ងៃនេះ នារីជា ប្រពន្ធដើម បានអញអាថា នាងទើប តែផ្តិតមេដៃលែ ងលះ ជាមួយប្តី ហយ ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅ នាងនិងកូនស្រីដែល ទើបតែមាន វ័យ១ខួបជាង នឹងមា នស្នាមញញឹម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្ត្រីដែលជាភរិយា ដើមបានបង្ហោះសា រអមជាមួយ រូបថតនាងបីកូនជាច្រើនសន្លឹក លើទំព័រហ្វេសប៊ុកមួយ មាន ឈ្មោះ So Lida ថា “ក្រោយព្យុះភ្លៀងរួចហើយ មេឃក៏ស្រឡះ រឿងគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានបញ្ចប់ ត្រឹមស្នាមមេដៃមួយ នេះ សូមឲ្យអស់កម្មពារនិងគ្នាត្រឹមនិងចុះ អហោសិកម្មឲ្យគ្នារៀងៗខ្លួនទៅ ចាប់ពីពេលនេះទៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជីវិតម៉ាក់និងកូនស្រីម៉ាក់ គឺមានតែ ស្នាមញញឹមដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខទៀត មុខមាត់ គួរអោយក្នាញ់របស់កូន ស្នាមញញឹម របស់កូន ជាកម្លាំងចិត្ត ធ្វើឲ្យម៉ាក់ ក្លាហ៊ាន រឹងមាំ ហ៊ានក្រោកឈរតតាំងនឹងរឿង គ្រប់យ៉ាង មនុស្សស្រីយើងអត់ប្តីបាន តែមិនអាច អត់កូនបាន ស្រលាញ់កូនស្រីម៉ាក់ណាស់ ម៉ាក់រឹងមាំបាន ព្រោះតែមានកូននៅក្បែរម៉ាក់ Love you Baby”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្រោយនាងបង្ហោះសារ បែបនេះ មិត្តភក្តិជាច្រើនក្នុងហ្វេសប៊ុក ដោយអ្នកខ្លះមានការអាណិតអា សូរដល់កូ នស្រី ដែលមិនគួរណា ទើបតែមានវ័យប៉ុណ្ណឹង សោះ ត្រូវជួបរឿងឪពុកម្តាយ ប្រេះឆាគ្នា ចំណែកអ្នកខ្លះក៏ បានបង្ហោះសា រលេង សើចថា ជប់លៀងលែង អាប្តីចោលម្សៀត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួររំលឹកថា ហេតុការណ៍ស្ត្រីកូនខ្ចីដែ លទើបនឹងសម្រាលកូន បាន១ខែ តាមទាន់ប្តីកំពុងមា នស្រី កើតទុក្ខមិនសុខចិត្តស្រែកឡាំប៉ាឡូឡា ផ្អើលប្រជាពលរដ្ឋចោមរោមមើល និងទាមទារឱ្យប្តីផ្តិតមេដៃលែងលះគ្នាឱ្យដាច់ស្រេច ផ្តល់អាហារកិច្ចចិញ្ចឹមកូន និងបង់ផ្តាច់បំណុលធនាគារផង រួចចង់ទៅរួមរស់ជាមួយស្រីណាក៏តាមចិត្ត បានកើតមានការភ្ញាក់ផ្អើលឡើង កាលពីវេលាម៉ោង២រសៀល ថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅចំណុចផ្លូវ១៨៦z សង្កាត់ទឹកល្អក់ទី៣ ខណ្ឌទួលគោក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្ត្រីអភ័ព្វដែលទើបនឹងសម្រាលកូនខ្ចី បែរជាប្តីបែកគំនិតមានស្រីនេះ មិនត្រូវបានស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណនោះទេ គ្រាន់តែដឹងថា នាងទើបនឹងសម្រាលបានកូនស្រីម្នាក់ អាយុទើប១ខែប៉ុណ្ណោះ។ ចំណែកបុរសជាប្តី ត្រូវស្ត្រីជាប្រពន្ធអះអាងថា មានឈ្មោះពេជ្រ ជ័យម៉ានុ ធ្វើការនៅតុលាការ ហើយក្រោយពេ លកើតហេតុ ក៏បានឡើងបើករថ យន្ត១គ្រឿង ម៉ាក ហាយឡែនឌ័រ ពណ៌ទឹកមាស ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AY-7291 ចេញទៅបាត់។ ដោយឡែក ស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែល ត្រូវបានស្ត្រីជាប្រពន្ធដើម អះអាង ថា ជាគូសហាយស្មន់ជាមួយប្តីរបស់ខ្លួន បានសម្ងំ នៅក្នុងផ្ទះមិនចេញមកក្រៅឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមសម្តីស្ត្រីរ ង គ្រោះ ខាងលើ បានរៀបរាប់ប្រាប់ថា នាងនិងប្តីបានរៀបការ នឹងគ្នា កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ពោលគឺមានរយៈ ពេលជិត ៣ឆ្នាំមកហើយ ដោយបានរៀបការ ត្រឹមត្រូវតាម ប្រពៃណី មានចាស់ទុំសងខា ងដឹងឮត្រឹមត្រូវ គ្រាន់តែមិនបានចុះសំបុត្រ អាពាហ៍ពិពាហ៍ (អេតាស៊ីវិល) ជាមួយគ្នានោះទេ ហើយរហូតម កដល់ ពេលនេះ ពួកនា ងមានកូនស្រីម្នាក់អាយុទើប១ខែ ជាចំណងដៃ អាពាហ៍ពិពាហ៍។ស្ត្រីរ ង គ្រោះ បន្តថា តាំងពីរៀបការរួច នាងដឹងថា ប្តីនេះមា នគំនិតមិ នល្អលួចលាក់ មានស្រីជាបន្តប ន្ទាប់ ប៉ុន្តែនាងក៏មិនបានតាមចាប់ទោសអូស ដំណើរប្តីអ្វីទេ ព្រោះតែយល់ថា មនុស្សប្រុសខិលខូច គឺជារឿងធម្មតា ទៅហើយ សំខាន់ឱ្យតែ កុំបោះបង់ក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្រាប់តែមកដល់អំឡុងពេលដែលនាង ចាប់ផ្តើមមានផ្ទៃពោះ១ខែ នាងក៏ចាប់ អារម្មណ៍ឃើញថា ប្តីរបស់ នាងប្លែ កខ្លាំងណាស់ ធ្វើការបាត់ៗលែងចូលផ្ទះ ក្នុងមួយ អាទិត្យដេកផ្ទះ យ៉ាងច្រើន២ថ្ងៃ ក្រៅពីនោះ មិនដឹងជាទៅសម្ងំដេក ជាមួយស្រីណា នៅឯណានោះទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយអ្វីដែលធ្វើឱ្យនាង ឈឺចាប់ខ្លាំងនោះ គឺពេលប្តីត្រឡប់មកផ្ទះវិញ បែរជាមានស្នាមធ្មេញស្រីខាំជាំ ពេញខ្លួន។ យ៉ាងណា នាងក៏សុខចិត្តទ្រាំដេក បៀម ទុក្ខតែម្នាក់ឯង ដោយសង្ឃឹមថា នៅពេលកូនកើតមក ហើយ ប្តីបានឃើញមុខកូន នឹងអាចប្រែប្រួលចិត្ត ផ្លាស់ប្តូរចរិត មកស្រលាញ់ផ្តល់ភាពកក់ក្តៅដល់ប្រពន្ធកូន វិញ ដឹងអី ដូចសង្ឃឹមផ្កាយលើមេឃ ពោលគឺពីមួយ ថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ប្តីកាន់តែ ធ្វើឱ្យនាង ឆ្អែតចិត្តខ្លាំងណាស់។ស្ត្រីរ ង គ្រោះ បានឱ្យដឹងទៀតថា អ្វីដែលនាងឆ្អែត ចិត្តបំផុតនោះ គឺនៅថ្ងៃដែលនាងវះ កាត់ សម្រាល ប្តីនាងមា នមុ ខមកពេទ្យ តែពេលដែល គ្រូពេទ្យត្រូវការស្នាមមេ ដៃប្តី ដើម្បីឱ្យប្រពន្ធចូលធ្វើការវះកាត់ប៉ុណ្ណោះ លុះគ្រាន់តែនាងវះ កាត់រួចភ្លាម សូម្បីតែមុខកូនក៏ប្តីនេះមិនមើ លផង បែរជាចេញទៅ សម្ងំដេកឱបស្រីបាត់ ទុកឱ្យនាង ដេកយំទាំ ងសរសៃខ្ចី ទើ បនឹង វះ កាត់សម្រាលឈា មទាំងថ្លុក តែម្នាក់ឯង និងបានម្តាយបង្កើត ម្តាយក្មេក ព្រមទាំង បងប្អូនជួយ មើលថែដេ កកំដរប៉ុណ្ណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ត្រីរ ង គ្រោះ បានបន្ថែមថា ដោយសារតែដឹង ច្បាស់ថា ប្តីនេះគ្មានថ្ងៃផ្លាស់ប្តូរចរិតខិលខូចនោះឡើយ ទើបនាង បានទាមទារឱ្យប្តីផ្តិតមេដៃ លែងលះ គ្នាឱ្យដាច់ស្រេចទៅ ប៉ុន្តែប្តីបដិសេធ មិនព្រមលែងលះជាមួ យនាងដាច់ខាត ដោយ ចេះតែទុកឱ្យនាងដេកកើតទុក្ខ រីងរៃរាល់ថ្ងៃ ចំណែកប្តីវិញ ទៅជួលផ្ទះឱ្យស្រីដេក១ ខែ២៥០ដុល្លារ ទិញឡាន ឱ្យស្រីជិះ។ ចំណែក ប្រពន្ធជិះត្រឹមម៉ូតូធូដេកញ្ចាស់ សួរថាតើស្រីណា ទ្រាំបាន?។ លុះមកដល់ថ្ងៃកើតហេតុ ដោយតាម ដានដឹ ងថា ប្តីកំពុង សម្ងំដេក ឱបស្រី នៅក្នុងផ្ទះជួលខាងលើ ទើប នាងឱ្យបងប្អូនជូនម កតា មសួរនាំឱ្យបានច្បាស់ លាស់ ទើបកើតជាកា រឈ្លោះប្រកែក គ្នាបែ កផ្សែងបែបនេះតែម្តង។ស្ត្រីជាប្រពន្ធរូបនេះ បានបញ្ជាក់ជំហររបស់នាងជា ចុងក្រោយថា អ្វីដេលនាងចង់ បាន ពេលនេះ គឺគ្រាន់តែច ង់ឱ្យប្តីព្រមផ្តិតមេដៃលែងលះជាមួយនាងឱ្យដាច់ ស្រេចប៉ុណ្ណោះ និងផ្តល់អាហារកិច្ចចិញ្ចឹមកូន ព្រមទាំ ងបង់ផ្តា ច់បំណុ លធនាគារ ដែលត្រូវបង់ក្នុង១ខែ ១៥០ដុល្លារ ហើយថ្ងៃក្រោយប្តីចង់ ទៅ ណាមានស្រីថ្មីឯណា រួមរស់សោយ សុខ ជាមួយស្រីណា ក៏តាមចិត្ត ព្រោះនាងអស់ចិត្តពីប្តីនេះទៀតហើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ៉ាងណាក្តី បុរសជាប្តីមិនបាន និយាយស្តីអ្វីទាំងអស់ ដោយចេះតែ ទាមទារឱ្យប្រពន្ធរបស់ខ្លួន ទៅដោះស្រាយ គ្នានៅ ផ្ទះវិញ លុះក្រោយមក បុរសជាប្តីរូបនោះក៏បាន ឡើងបើក រថយន្តចាកចេញពីកន្លែងកើតហេតុ បាត់ស្រមោល។ រីឯស្ត្រីដែលត្រូវស្ត្រីជាប្រពន្ធអះអាងថា ជាស្រីរបស់ប្តី និងត្រូវប្តីជួលផ្ទះឱ្យនៅ ទិញឡានឱ្យជិះនោះ មិនបានចេញមក ខាងក្រៅនោះទេ ពោលគឺបិទទ្វារចាក់សោ សម្ងំក្នុងផ្ទះស្ងៀមឈឹង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment