ឆុតខ្លាំង! កាលឆ្នាំមុនគ្រូហុងស៊ុយ ណាលី ថាឆ្នាំ២០២០ កម្ពុជានឹងមានគ្រោះទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរ(វីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រូហុងស៊ុយ ណាលី គឺជាសាស្ត្រាចារ្យគ្រូហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានពាណិជ្ជករ ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន អ្នកវិនិយោគ អ្នកជំនួញ អញ្ជើញឱ្យទស្សន៍ទាយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងគុនគូរអំពីថ្ងៃខែឆ្នាំ និងទីតាំងធ្វើជំនួញអាជីវកម្មរបស់គេ ។ ក្នុងនោះអ្នកដែលចង់ទិញផ្ទះ ទិញទ្រព្យធំៗក៏មិនដែលមើលរំលងពីក្បួនហុងស៊ុយរបស់អ្នកគ្រូដែរ ។ លើសពីនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មហាជនបានស្គាលយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ PNN ។អ្វីដែលធ្វើឱ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះ តាមរយៈវីដេអូព្យាករណ៍មួយកាលពីឆ្នាំ ២០១៩ គ្រូហុងស៊ុយ ណាលី ធ្លាប់បាននិយាយថាឆ្នាំ ២០២០ នេះនឹងមានជំងឺផ្ដាសាយធ្ងន់ធ្ងរដែលបំលែងទៅជាជំងឺផ្សេងទៀត ដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺជំងឺកូវីដ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១៩ ។ ក្នុងនោះដែរអ្នកគ្រូក៏បាននិយាយថាមេរោគនោះគឺកើតឡើងពីការបរិភោគសាច់ឆៅ បន្លែឆៅ ហើយអ្វីដែលស្ទើរមិនគួរឱ្យជឿនោះ ជំងឺកូវីដ ១៩ ដែលផ្ទុះឡើងនៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុងវ៉ូហានគឺគេដាក់ការសង្ស័យថាបណ្ដាលមកពីការបរិភោគសាច់សត្វ ។នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២០ នេះដែរគ្រូហុងស៊ុយខាងលើនេះ ធ្លាប់ព្យាករណ៍ថា នឹងមានគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់មាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សភាពធ្ងន់ធ្ងរ តែនៅពេលដែលរាំងស្ងួតគឺរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នា ។ ជាក់ស្ដែងក្នុងកំឡុងពេលនេះកម្ពុជាកំពុងតែមានគ្រោះទឹកជំនន់ធ្ងនធ្ងរកំពុងគ្របដណ្ដប់លើបណ្ដាខេត្តនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលបណ្ដាលឱ្យមានជនរងគ្រោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិត និងលិចលង់ផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនខ្នង ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment