ថាមែនៗ ក្រោយពីLove Riya បង្ហោះ​រូប​មិត្ត​សំណព្វចិត្ត​ខ្លួន មានគេថាធ្វើបុណ្យផង ​កុំ​គិតតែ​ពី​សប្បាយ ស្រាប់តែLove Riyaដាក់ទៅវិញចំៗថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តខ្លះបានជ្រាបហើយថាកាលពីថ្ងៃ១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០គឺជាថ្ងៃខួបកំណើតកូនរបស់អ្នកនាងLove Riya ដោយគេសង្កេតឃើញវត្តមានអ្នកល្បីៗជាច្រើនដូចជា លោកជំទាវឧកញ៉ា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ៊ាន សៀវម៉ី, ចែកា និងស្វាមី, ស្រីអូន ស្វាមី និងកូនស្រី, យាយស្រួយ, តារាសម្តែង វ៉ាង ស្រីណូ រួមនឹងតារា និងអ្នកជំនួញ ល្បីៗ ជាច្រើនរូបទៀត បានអញ្ជើញចូលរួម។ក្រោយមកនៅថ្ងៃដដែលនេះ អ្នកនាងLove Riyaបានបង្ហោះរូបថតមិត្តភក្ដិខ្លួនជាច្រើនសន្លឹក ដោយសរសេរCaptionយ៉ាងខ្លីថា «មិត្ត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សំណព្វចិត្តមើលគេធ្វើ»។ ពេលនោះស្រាប់តែមានគណនីហ្វេសប៊ុកមួយ បានចូលមកបញ្ចេញមតិធ្វើការស្នើថា «ធ្វើបុណ្យជួយអ្នកខ្លះទៅ កុំ គិតតែសប្បាយពេកសប្បាយលើគំនរទុក្ខអ្នកក្រមែនឃើញគេធ្វើអត់»។ ជាការឆ្លើយតបអ្នកនាងLove Riya បានប្រតិកម្មទៅវិញថា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«អត់បើកភ្នែកមើលទេ»។ ពេលសួរបែបនេះ អ្នកបញ្ចេញមតិស្នើសុំខាងលើ ក៏ឆ្លើយថា «អត់ឃើញបានថាឃើញតែបងទ្រីដាណា និងបងអូនអត់ឃើញបងយ៉ាឯង»។ ចំណែកអ្នកគាំទ្រអ្នកនាងLove Riya ក៏បានឆ្លើយតបជំនួសអាយដលខ្លួនផងដែរថា «ពូហាធ្វើបុណ្យមិន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថតបង្ហោះមិនប្រាកដថាគេអត់ដែលធ្វើបុណ្យទេ»។ «គេធ្វើដូចគ្នានឹងពូតែគាត់មិនថតបង្ហោះទេ»។ «និយាយត្រូវស៊ីស. ឆ្ងល់ណាស់មិនឲ្យគ្នា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សប្បាយខ្លះទេ ឬថ្ងៃកំណើតកូនប្រុងឲ្យគ្នាអង្គុយយំមែន?»។ «អ្នកទើសអើយអ្នកទើសគេធ្វើបុណ្យរឿងគេ.គេសប្បាយជារឿងគេ.គេសប្បាយផងគេធ្វើបុណ្យផងម៉េចមិនមើលផង .ពួកគាត់សប្បាយមិនមែនគាត់សប្បាយម៉ាជីវិតឯណាថ្ងៃនេះគាត់សប្បាយថ្ងៃស្អែកគាត់ដើរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជួយគេដល់ខានស្អែកគាត់ធ្វើអីផ្សេងៗកុំចាំតែទើសពេក»៕ តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment