ឥទ្ធិពលព្យុះកំបុតត្បូងដ៏គួរឱ្យភ័យខ្លាចបណ្តាលឱ្យរោងចក្រជិត ១០.០០០ម៉ែត្រការ៉េដួលរលំនៅវៀតណាម (វីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វៀតណាម៖ នារសៀលថ្ងៃទី ១៤ ខែតុលាអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅឃុំតានហួង សហការជាមួយស្រុកចូថាញ់ខេត្តតៀនយ៉ាង នៅតែកំពុងដោះស្រាយជាបន្ទាន់នូវបញ្ហាដែលរោងចក្របានដួលរលំដោយសារខ្យល់ព្យុះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តំណាងឃុំតាន់ហួងបាន ឲ្យដឹង ថានៅម៉ោងប្រមាណ ៣ រសៀល។ នៅថ្ងៃដដែលនោះខ្យល់ព្យុះមួយបានបោកបក់ពេញតំបន់ឧស្សាហកម្មតាន់ហួង (ឃុំតាន់ហួង) បណ្តាលឱ្យរោងចក្ររបើកដំបូលនិងរលំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងឃ្លីបនៃវីដេអូនឃើញថា ដំបូងរោងចក្របានហោះប៉ើងដូចក្រដាសឡើងទៅលើអាកាស ដោយកម្លាំងខ្យល់ព្យុះបក់គួចទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរបាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងបានឲ្យដឹង រោងចក្រនេះបានដួលរលំដោយសារខ្យល់ព្យុះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនហាន់សៃដែលមានផ្ទៃដីជិត ១០.០០០ ម៉ែត្រក្រឡា ប៉ុន្តែជាសំណាងល្អ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលរោងចក្រនេះដួលរលំគ្មានកម្មករទៅធ្វើការទេ ដូច្នេះក៏មិនមានការបាត់បង់អាយុជីវិតដែរ។លោកតាន់បាននិយាយថា “នៅពេលរោងចក្របានដួលរលំដោយសារព្យុះស៊ីក្លូនមិនមានកម្មករធ្វើការទេ កម្មករទាំងអស់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រក្បែរនោះដូច្នេះមិនមាននរណាម្នាក់រងរបួសទេ។ បច្ចុប្បន្នអង្គភាពមានមុខងារកំពុងសម្របសម្រួលដើម្បីដោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រាយបញ្ហា” ។ ប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនត្រូវបានខូចខាតបន្ទាប់ពីឧប្បត្តិហេតុនេះ។បច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរកំពុងរួមកម្លាំងជាមួយបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនហាន់សាដើម្បីដឹកគ្រឿងម៉ាស៊ីនចេញពីគំនរបាក់បែក៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

https://sakkarach.com/wp-content/uploads/2020/10/vdo-factory-fall.mp4?_=1

Related posts

Leave a Comment