អុញវីវហើយ! លោក ទេព រិនដារ៉ូ កំពុងជួបរឿងធំពាក់ព័ន្ធករ្តិ៍ឈ្មោះ ជាពិសេសប្រកាសដំណឹងឲ្យមហាជនដឹងថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារាសម្ដែងជើងចាស់ លោក ទេព រិនដារ៉ូ ជាតារាប្រុសមួយរូប មានទេពកោសល្យផ្នែកសម្ដែងបានយ៉ាងល្អ ហើយបច្ចុប្បន្ន លោកក៏នៅតែទទួលថតខ្សែភាពយន្តដដែល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនតែប៉ុណ្ណោះ នៅតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមិនចាញ់កាលចូលសិល្បៈដំបូងប៉ុន្មានឡើយ។ យ៉ាងណាមិញ បើទោះបីចូលសិល្បៈយូរឆ្នាំលោកនៅតែមានប្រជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយភាពខ្ពស់ដដែល ដោយឡែកកាលពីម្សិលមិញនេះលើគណនីផ្លូវការរបស់តារាសម្ដែងជើងចាស់លោក ទេព រិនដារ៉ូ បានប្រកាសនូវដំណឹងមិនល្ធ្លាប់ជួបដែរ»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អមួយដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបច្បាស់ជៀសវាងការភ័ន្តច្រឡំ ក រ ណីមានជនអ គ តិបានបង្កើតគណនីក្លែងក្លាយដោយប្រើប្រាស់រូបលោក យកទៅប្រព្រឹត្តរឿង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បោ ក ប្រា ស់លើបណ្ដាញសង្គម ដែលធ្វើឲ្យប៉ះ ពា ល់ដល់កិត្តិយសលោកជាខ្លាំងផងដែរ។យ៉ា ងណាក្ដីលោក ទេព រិនដារ៉ូ បានរៀបរាប់ដោយសំណេរបញ្ចៀសការយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ល់ច្រឡំណាមួយ ពីសំណាក់មហាជនថា៖ «មានអ្នកបោ ក ប្រាស់យកឈ្មោះខ្ញុំទៅប្រើទៀតហើយ បើឃើញ ឬបានទទួលសារនេះកុំជឿអោយសោះ ខ្ញុំអត់ដឹងទេ..!សូមមេត្តាប្រយ័ត្នប្រយែងផង សូមអរគុណ»។ នៅពីក្រោមដំណឹងអា ក្រ ក់ នេះ គេក៏ឃើញមានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានចូលរួមបញ្ចេញមតិ ហាក់យល់ច្បាស់នូវរឿងហេតុនេះថា៖ «មែនហើយអ្នក បោ ក មានច្រើនហើយខ្ញុំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment